Autor - szczegóły

Kasiewicz, Stanisław, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Polska