Kontakt

Adres

„Kultura i Wartości”
Instytut Filozofii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Leszek Kopciuch
Redaktor naczelny
„Kultura i Wartości”
Instytut Filozofii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Tel.: 081-537-28-29
Email: kulturaiwartosci@filozofia.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl