Moralne wartości i inne

Dieter Birnbacher

Streszczenie w języku polskim


Co konstytuuje wartości i normy moralne w odróżnieniu od innych rodzajów wartości oraz norm? Co sprawia, że wartości moralne różnią się od wartości politycznych, estetycznych czy personalnych? Na pierwszy rzut oka, odpowiedź na te pytania wydaje się łatwa. Przy bliższym przyjrzeniu się, pojawia się mnogość trudności. Pojęcie moralności zdaje się przeciwstawiać definicji poprzez podanie warunków koniecznych i dostatecznych. Analizując te kwestie ex negativo artykuł próbuje uporać się z kilkoma „mitami” na temat moralności, występującymi w analitycznych meta-etykach, by w konkluzji, sformułować kilka propozycji, które mówią o tym, jak można wyjaśnić pojęcie moralności bez uciekania się do definicji per genus et differentiam.


Słowa kluczowe


moralność; wartości moralne; definicja; warunki wystarczające i konieczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blackburn S., Spreading the Word. Groundings in the Philosophy of Language, Clarendon Press, Oxford 1986.

Foot P., Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1978.

Hare R. M., Freedom and Reason, Oxford University Press, Oxford 1963.

Hume D., Enquiry Concerning the Principles of Morals, [in:] D. Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, ed. L. A. Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford 1963.

Mackie J. L., Ethics. Inventing Right and Wrong, Penguin Books, Harmondsworth 1977.

Monro D. H., Empiricism and Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1967.

Singer P., The triviality of the debate over “is-ought” and the definition of “moral”, “American Philosophical Quarterly” 1973, No. 19, pp. 51–56.

Stone C. D., Earth and Other Ethics. The Case for Moral Pluralism, Harper & Row, New York 1987.

Tugendhat E., Drei Vorlesungen über Probleme der Ethik, [in:] E. Tugendhat, Probleme der Ethik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1984, pp. 57–131.

Tugendhat E., Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993.

Tugendhat E., Dialog in Leticia, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.

Warnock G., The Object of Morality, Methuen, London 1971.

Wenz P., Minimal, Moderate, and Extreme Moral Pluralism, “Environmental Ethics” 1993, No. 15, pp. 61–74.

Wittgenstein L., Philosophical Investigations, transl. G. E. M. Amscombe, Basil Blackwell, Oxford 1963.

Wittgenstein L., Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, transl. & ed. J. Schulte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.43
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:50
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 03:20:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1762
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Dieter Birnbacher

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl