Gdzie kończy się filozofia? Metafora w literaturze i filozofii

Stanisław Karol Gałkowski

Streszczenie w języku polskim


Tekst jest odpowiedzią na polemikę Marcina Kochanowskiego (O związkach literatury i filozofii na przykładzie postaci Iwana Karamazowa z moim tekstem (Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera,) poświęconym roli metafory w formułowaniu tez filozoficznych oraz w określaniu różnicy między filozofią i literaturą.


Słowa kluczowe


metafora; filozofia; literatura; debata; racjonalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles. „Analityki wtóre”. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie, T. I. Tłum. Kazimierz Leśniak, 255–327. Warszawa: PWN, 1990.

Arystoteles. „Poetyka”. W: Arystoteles, Dzieła Wszystkie, T. VI. Tłum. Henryk Podbielski, 574–626. Warszawa: PWN, 2001.

Gałkowski, Stanisław. „Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera”. W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz, 42–51. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Lakoff, George, Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.

Ricoeur, Paul. „Metafora i symbol”. W: Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Tłum. Piotr Graff, Katarzyna Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

Tischner, Józef. „Myślenie z wnętrza metafory”. W: Józef Tischner, Myślenie według wartości, 462–477. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.28.307-319
Data publikacji: 2020-02-14 19:50:38
Data złożenia artykułu: 2019-11-21 22:06:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 158
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Stanisław Karol Gałkowski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl