Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne

Monika Torczyńska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest interpretacja wybranych zagadnień i pojęć zawartych w filozoficznoetycznej myśli Tadeusza Czeżowskiego w perspektywie współczesnych realiów społecznych. Znaczenie oraz możliwe relacje łączące kategorie wartości, dobra, kryteriów wartości należą do stale aktualnych problemów praktycznych, istotnych nie tylko w dyskusjach o charakterze akademickim, lecz również w praktyce życia społecznego. Istotnym fragmentem poniższych rozważań jest analiza proponowanej przez T. Czeżowskiego koncepcji szczęścia oraz ewentualnych dróg jego osiągnięcia. Jest to zagadnienie, które było dotąd traktowane marginalnie w opracowaniach poświeconych jego poglądom. Zawarte tu refleksje mają na celu wypełnienie tej luki.

Słowa kluczowe


etyka; wartość; dobro; szczęście; cierpienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blackburn S., Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, tłum. T. Chawziuk, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Critchley S., Nieustające żądanie. Etyka polityczna, tłum. R. Dobrowolski, M. Gosin, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2006.

Czarnik T., Zagadnienie norm moralnych w filozofii T. Czeżowskiego, [w:] Tadeusz Czeżowski (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Czeżowski T., Aksjologiczne i deontyczne normy moralne, [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Cierpienie (rozważania z zakresu etyki), [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, PWN, Warszawa 1965.

Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu, [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Konflikty w etyce, [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Odczyty filozoficzne, PWN, Toruń 1958.

Czeżowski T., O szczęściu, [w:] Tadeusz Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Paradoks wolności (1), [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

T. Czeżowski, Sens i wartość życia (1), [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Strach i lęk (przyczynek do klasyfikacji uczuć), [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Czeżowski T., Trzy postawy wobec świata, [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Wyd. Znak, Kraków 2004.

Fukuyama F., Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Wyd. Znak, Kraków 2009.

Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Czeżowskiego, red. L. Gumański, Wyd. UMK, Toruń 1980.

Łukasiewicz D., Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

Olech A., Stanowisko Tadeusza Czeżowkiego wobec sporu o istnienie świata, [w:] Tadeusz Czeżowski (1889–1981).

Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Promeńska H., Próba współczesnego odczytania niektórych wątków filozofii moralnej Tadeusza Czeżowskiego, [w:] Tadeusz Czeżowski (1889–1981).

Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994.

Stachewicz K., Czeżowski i Ingarden: dwie teorie poznawania wartości moralnych [w:] Tadeusz Czeżowski (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Tadeusz Czeżowski (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Tadeusz Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1989.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1965.

Teichman J., Etyka społeczna, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Tyburski W., Wiśniewski R., Wprowadzenie, [w:] Tadeusz Czeżowski (1889-1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Wicher Cz., Z głównych zagadnień filozofii – przegląd problemów filozoficznych dyskutowanych na seminarium Profesora Tadeusza Czeżowskiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Czeżowskiego, red. L. Gumański, Wyd. UMK, Toruń 1980.

Wiśniewski R., Problem z kryteriami wartości. W nawiązaniu do aksjologii Tadeusza Czeżowskiego, [w:] Tadeusz Czeżowski (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wyd. UMK,

Toruń 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.91
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:52
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 03:55:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 681
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Monika Torczyńska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl