Myśliciel egzystencjalny jako myśliciel hermeneutyczny. Sørena Kierkegaarda krytyka myśli obiektywnej w pespektywie hermeneutyki Odo Marquarda

Dominika Boroń

Streszczenie w języku polskim


W artykule proponuję nowatorskie zestawienie myśli dwóch filozofów, których idee splatają się w zaskakujący i niezwykle inspirujący sposób. Pokazuję, jak refleksje Kierkegaarda prowadzą do ewolucji rozumienia antropologii filozoficznej(a przede wszystkim czasu ludzkiego życia i możliwości ludzkiej wiedzy) i ostatecznej detronizacji wiedzy obiektywnej, której świadkami jesteśmy współcześnie. Marquardowska synteza nowoczesności jest głęboko zakorzeniona w dziele Kierkegaarda. Obaj filozofowie dzielą wspólna troskę o kondycję człowieka i niechęć do arogancji absolutnego rozumu. W artykule używam filozoficznych pomysłów Marquarda jako świeżego klucza interpretacyjnego, pozwalającego po raz kolejny dostrzec w Kierkegaardzie geniusza antycypacji i ponadczasowego wglądu w nowoczesność.

Słowa kluczowe


egzystencja; antropologia; czas; rozum absolutny; myśliciel obiektywny; myśliciel subiektywny; hermeneutyka; komunikacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Caputo, J. D , Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1987.

Gadamer H.-G., Was ist Wahrheit?, [in:] Kleine Schriften, Bd. 1, Mohr, Tübingen 1967.

Kierkegaard S., Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, trans. H. V. Hong and E.H. Hong, 2 vols, Princeton 1992.

Marquard O., Farewell to Matters of Principle, Oxford University Press, New York–Oxford 1989.

Marquard O., In Defense of the Accidental, Oxford University Press, New York–Oxford 1991.

Martinez R., Kierkegaard’s Place in the Hermeneutical Project, “Laval théologique et philosophique” 1993, vol. 49.

Schleiermacher F., Hermeneutics and Criticism, And Other Writings, trans. and ed. A. Bowie, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.107
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:53
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 04:07:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Dominika Boroń

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl