Miasto, mit i Psyche W imaginarium gier wideo. Symbolika miast i przedstawień miejskich – ujęcie psychoanalityczne

Mirosław Piróg, Linda Berezowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje próbę przedstawienia symboliki miasta na gruncie psychoanalizy jako hermeneutyki kultury. Zestawiając ze sobą motywy mityczne z przykładami przedstawień miast w grach wideo, zarysowuje nierozerwalną ambiwalencję motywu miasta, podążającą za Freudowską strukturą osobowości i będącą wyrazem kompleksów składających się konstytucję ludzkiego psyche. Wykorzystanie gier wideo afirmuje uniwersalność programu hermeneutyki psychoanalitycznej a także włącza tzw. nowe media do zakresu badawczych zainteresowań psychoanalizy. Praca jest syntezą seminariów pt. Mitologia Miasta. Podejście psychoanalityczne prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018 przez dra hab. Mirosława Piróga wraz z Lindą Berezowską.


Słowa kluczowe


Psychoanalyse; Hermeneutik; Stadt; Videospiele; Mythologie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams, Ernest, Joris Dormans. Game Mechanics: Advanced Game Design. Berkley: New Riders, 2012.

Cambell, Joseph. Bohater o tysiącu twarzy. Tłum. Andrzej Jankowski. Kraków: NOMOS, 2013.

Czemiel, Grzegorz. „Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi”. Śląskie Studia Polonistyczne 1, nr 3 (2013): 129–43.

Eliade, Mircea. Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1. Tłum. Stanisław Tokarski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.

Eliade, Mircea. Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2. Tłum. Stanisław Tokarski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994.

Eliade, Mircea. Mit wiecznego powrotu. Tłum. Krzysztof Kocjan. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1988.

Freud, Zygmunt. Poza zasadą przyjemności. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa: PWN, 1975.

Freud, Zygmunt. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2009.

Fromm, Erich. Miłość, płeć i matriarchat. Tłum. Beata Radomska, Grzegorz Sowiński. Poznań: REBIS, 2011.

Garda, Maria B. Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Graham, Wade. Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują świat. Tłum. Anna Sak. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.

Hayot Eric, Wesp Edward. „Towards a Critical Aesthetic of Virtual-World Geographies”. The International Journal of Computer Game Research 9, nr 1 (2009), http://gamestudies.org/0901/articles/hayot_wesp_space Dostęp 11.12.2017

Jacobi, Jolande. Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła. Tłum. Stanisław Łypacewicz. Warszawa: Wydawnictwo Wodnika, 1993.

Jung, Carl Gustav. Civilization in Transition. London: Routledge & Kegan Paul, 1964.

Jung, Carl Gustav. Psychologia a alchemia. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.

Jung, Carl Gustav. Psychologia a religia Zachodu i Wschodu. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2005.

Kohler, Chris. Power Up: How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life. New York: Dover Publications, 2016.

Kutter, Peter. Współczesna psychoanaliza. Tłum. Aleksandra Ubertowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998.

Mitchell, Stephen, Margaret Black. Freud i inni. Historia myśli psychoanalitycznej. Tłum. Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Neumann, Erich. Wielka matka. Fenomenologia kobiecości. Kształtowanie nieświadomości. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2008.

Paetzold, Heinz. „Polityka Przechadzki”. Tłum. Ewa Mikina. W: Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. Jan Wojciechowski, Anna Zeidler-Janiszewska, 117–129. Warszawa: Instytut Kultury, 1998.

Petry, Arlete dos Santos, Luís Carlos Petry. „Possibilities of Encounter between Psychoanalysis and Videogames: Thinking with Freud and Lacan”. W: XI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital – SBGames 2012 (2012): 9-18.

Rewers, Ewa. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczenesgo miasta. Kraków: Universitas, 2005.

Rosińska, Zofia. Freud. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.

Rosińska, Zofia. Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa: PWN, 1985.

Sapkowski, Andrzej. Rękopis znaleziony w smoczej jamie. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy. Warszawa: Supernowa, 2001.

Szmidt, Bolesław. Ład Przestrzeni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.

Szyjewski, Andrzej. Etnologia Religii. Kraków: NOMOS, 2001.

The Video Game Explosion: A History from PONG to Playstation and Beyond, red. Mark J.P. Wolf. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2008.

Toporow, Władimir. Miasto i mit. Tłum. Bogusław Żyłko. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000.

Tucci, Giuseppe. Mandala. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Znak, 2002.

Wolf, Mark J.P. Building Imaginary Worlds: The Theory and History of Subcreation. New York and London: Rouledge, 2012.

Ludografia:

Alan Wake, Remedy Entertainment, Microsoft Game Studios, 2012.

BioShock Inifinite, Irrational Games, Cenega S.A., 2013.

Dragon Quest, Chunsoft, Nintendo, 1989.

Elex, Pirhania Bytes, CD Projekt, 2017.

Hotline Miami, Dennaton Games, Devolver Digital, 2012.

The Elder Scrolls III: Morrowind, Bethesda Game Studios, CD Projekt, 2002.

Torment: Tides of Numenera, inXile Entertainment, Techland, 2017.

War of Warcraft, Blizzard Entertainment, CD Projekt, 2005.

Wolfenstein: The New Order, Machine Games, Cenega S.A., 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.29.217-239
Data publikacji: 2020-08-24 01:08:53
Data złożenia artykułu: 2020-01-26 18:39:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 221
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Piróg, Linda Berezowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl