"Gdzie jest moja rewolucja?" – świat oczami artystki. O twórczości Marii Sadowskiej

Piotr Sieńko

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest prezentacja i omówienie wybranej twórczości Marii Sadowskiej. Są to utwory pochodzące z płyty Dzień kobiet oraz film o tym samym tytule, a także kompozycja „Rewolucja” zawarta w albumie Spis treści.  W związku z charakterem przytoczonych materiałów metodologią, którą wykorzystuję do ich interpretacji, jest krytyka feministyczna. Jednym z podstawowych powodów wyboru wymienionych dzieł i perspektywy badawczej jest to, że artystka inspiruje się matkami myśli feministycznej, takimi między innymi jak Susan Sontag, Barbara Kruger czy Simone de Beauvoir, a podniesione przez nią wątki zdecydowanie mieszczą się w obrębie zainteresowań krytyki feministycznej. Próbuję też określić, czy podjęcie kwestii feministycznych wynika jedynie z bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, czy jest rezultatem wnikliwej refleksji.


Słowa kluczowe


Maria Sadowska; feminizm; rewolucja; kobieta; muzyka; film

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzińska, Justyna. „Memy Marty Frej jako projekt krytyczno-tożsamościowy”. Sensus Historiae 2017, nr 2: 131–154.

Chałubiński, Mirosław. „Polityka, Kościół, Aborcja”. W: Polityka i Aborcja, red. Mirosław Chałubiński, 89–149. Warszawa: Agencja Scholar, 1994.

Federici, Silvia. „Kapitał a płeć”. Praktyka Teoretyczna 2017, nr 3: 196–212.

Gawłowska Sylwia. „W kręgu polskiej piosenki autorskiej – twórczość Grzegorza Ciechowskiego”. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018.+

Gnoiński, Leszek. Każda z nas może być feministką. https://www.miastokobiet.pl/maria-sadowskakazda-z-nas-moze-byc-feministka. Dostęp: 20.05.2021.

Graff, Agnieszka. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.

Graff, Agnieszka. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.

Hannam, June. Feminizm, tłum. Agnieszka Kaflińska. Poznań: Zysk i S-ka, 2010.

Higonnet, Margaret. „Literaturoznawstwo porównawcze z perspektywy feministycznej”. W: Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. Tomasz Bilczewski, 376–396. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Irigaray, Luce. Ciało w ciało z matką, tłum. Agata Araszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 2000.

Iwasiów, Inga. Parafrazy i reinterpretacje. Wykład z teorii i praktyki czytania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.

Janion, Maria. Kobiety i duch inności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1994.

Janion, Maria. Solidarność. Wielki zbiorowy obowiązek kobiet. https://oko.press/prof-maria-janion-demokracja-w-polsce-jest-rodzaju-meskiego. Dostęp: 20.05.2021.

Kiec, Izolda. W szarej sukience. Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa: Agencja Scholar, 2013.

Kopciewicz, Lucyna. „Dzień kobiet w doświadczeniach kobiet i mężczyzn”. Kultura i Społeczeństwo 2012, nr 4: 61–81.

Kowalczyk, Izabela. Ciało i władza: polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2004.

Kraskowska, Ewa. „Kilka uwag na temat powieści kobiecej”. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, t. 2, red. Anna Nasiłowska, 235–249. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2011.

Kwak, Karolina. „Edukacja polonistyczna a równość́, czyli gender w szkole podstawowej”. W: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. Wojciech Welskop, 61–68. Łódź:

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2014.

Majewska, Ewa. Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017.

Melosik, Zbyszko. Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań – Toruń: Edytor, 1996.

Millet, Kate. „Polityka płci”. W: Nikt nie rodzi się kobietą, red. Teresa Hołówko, 58–111. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1982.

Pierzchalski, Filip. „Polityczność polskiej muzyki feministycznej”. W: Feminizm po polsku, red. Filip Pierzchalski, Katarzyna Smyczyńska, Ewa Maria Szatlach, Katarzyna Gębarowska, 19–75. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Ruksza, Stanisław. Ikoniczne plakaty na ulicach Szczecina mówią: NIE łamaniu praw kobiet. https://trafo.art/barbara-krugertwoje-cialo-to-pole-walki. Dostęp: 20.05.2021.

Ruksz, Stanisław. Barbara Kruger Twoje ciało to pole walki. https://sztukapubliczna.pl/pl/twoje-cialo-to-pole-walki-barbara-kruger/czytaj/104. Dostęp: 20.05.2021.

Sadowska, Maria. Dzień kobiet. Warszawa: Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka. 1 płyta DVD, 2012.

Sadowska, Maria. Spis treści, [CD], Warszawa: Sony Music, 2009.

Sadowska, Maria. Dzień kobiet, [CD1], Warszawa: Fonografika, 2013.

Ortner, Sherry B. „Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak «natura» do «kultury»”. W: Nikt nie rodzi się kobietą, red. i tłum. Teresa Hołówko, 112–141. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1982.

Smith, Sidonie, Julia Watson. Wprowadzenie: koncepcje podmiotowości w kobiecych praktykach autobiograficznych. W: Teorie wywrotowe, red. Agnieszka Gajewska, 33–104. Po-znań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.

Showalter, Elaine. „Krytyka Feministyczna na bezdrożach”. Tłum. Izabela Kalinowska-Blackwood. Teksty Drugie 1993, nr 4/5/6: 115–146.

Spivak, Gayatri Chakravorty. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”. Tłum. Ewa Majewska. Krytyka Polityczna 2011, nr 24–25: 196–239.

Szczuka, Kazimiera. Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu. Kraków: Wydawnictwo eFKA, 2001.

Szczuka, Kazimiera, Katarzyna Bratkowska. Duża książka o aborcji. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.

Świerkosz, Monika. „Barbarzyńca, klasyk i…feministka. Jak płeć problematyzuje dyskusje o tradycyjnej literaturze?”. Ruch Literacki 2015, nr 2: 205–218.

Tarkowski, Krzysztof. „Polskie literaturoznawstwo ujmowane przez pryzmat stanowiska Stanleya Fisha”. Przestrzenie Teorii 2016, nr 25: 349–360.

Tong, Rosemarie Putnam. Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina. „Niepokorne reżyserki kina polskiego”. W: Niepokorne – buntowniczki – reformatorki, red. Inga B. Kuźma, Izabela Desperak, 253–263. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Wiśniewska, Agnieszka. Sadowska: Rewolucja kobiet. https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/sadowska-rewolucja-kobiet. Dostęp: 20.05.2021.

Wiśniewska, Agnieszka. Kobieta z megafonem. https://krytykapolityczna.pl/kultura//film/kobieta-z-megafonem/2013. Dostęp: 20.05.2021.

Wysłobocki, Tomasz. „Rewolucja francuska a kwestia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich – dlaczego Francuzki musiały zostać w domu?”. Santander Art and Culture Law Review 2018, nr 1: 141–156.

Ziewiec, Klaudia. „Susan Sontag — zapomniana matka?”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2013, nr 21: 199–213.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.31.125-149
Data publikacji: 2021-08-30 02:28:27
Data złożenia artykułu: 2021-06-09 08:42:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 115
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Piotr Sieńko

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl