Wykorzystanie odkryć psychologii w praktyce instytucji na przykładzie psychologów policyjnych. Adaptacja i poszukiwanie nowych rozwiązań

Edyta Haszczak

Streszczenie w języku polskim


Zarówno instytucje, jak i szeroko rozumiany biznes poszukują środków i metod, aby realizować postawione cele i zadania. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie dorobku myśli filozoficznej. Innym – zatrudnianie psychologów. Psychologia jako nauka jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną. Obok zaakceptowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne sekcji reprezentujących dziedziny psychologii, powstają nowe subdyscypliny. Formą rozwoju i zastosowania psychologii jest również wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności psychologów w zadaniach służbowych różnych instytucji. Artykuł zawiera analizę aktualnego funkcjonowania psychologów policyjnych oraz próbę wskazania dalszego ich rozwoju uwzględniającego okoliczności zewnętrzne m.in. świat definiowany za pomocą akronimu VUCA, badania nad dobrostanem (wellbeing). Rozwój psychologii jako nauki dokonuje się zatem zarówno przez operacjonalizację prawidłowości ludzkiego zachowania, myślenia i odczuwania, ale również poprzez implementację odkryć psychologii w działania różnych służb i instytucji.


Słowa kluczowe


rozwój psychologii; psycholodzy policyjni; psychologia pozytywna

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.225-248
Data publikacji: 2022-04-17 23:42:07
Data złożenia artykułu: 2021-11-13 19:09:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 293
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Edyta Haszczak

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl