Współczesna bezradność wobec etyki. Patočkova lekcja troski o duszę

Kamil Andrzej Flaga

Streszczenie w języku polskim


 

Artykuł podejmuje temat wzrastającej obojętności i bezradności społeczeństwa w obecnej rzeczywistości w stosunku do refleksji etycznej, a także „duchowej sfery egzystencji”. Autor przeprowadza próbę analizy współczesnego niezadowolenia z dotychczasowych rozstrzygnięć etycznych oraz konsekwencji, które za sobą niosą, jak również problemów wynikających z dominacji nauk przyrodniczych nad humanistycznymi oraz trudności z pogodzeniem podmiotowości człowieka z obrazem świata formułowanym przez nauki pozytywne. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji filozoficznej czeskiego fenomenologa Jana Patočki, aby unaocznić przesłanie płynące z jego filozofii, które posłużyć ma jako apel i wezwanie do podjęcia próby przezwyciężenia sytuacji zaniku refleksji etycznej i powszechnej wobec niej obojętności.Słowa kluczowe


etyka; kryzys wartości; współczesność; ponowoczesność; Jan Patočka; troska o duszę;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno, Theodor. Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.

Bauman, Zygmunt. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, 1994.

Bauman, Zygmunt. Etyka ponowoczesna. Tłum. Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa: PWN, 1996.

Bęben, Dariusz. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Drwięga, Marek. „Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera”. Folia Philosophica 2014, nr 32: 233-264.

Drwięga, Marek. Odpowiedzialna wolność. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.

Evink, Eddo. "The Relevance of Patočka’s “Negative Platonism”". Oprac. Erika Abrams, Ivan Chvatík. Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology: Centenary Papers 2011, nr 61: 57-70.

Kierkegaard, Soren. Powtórzenie. Tłum. Bartosz Świderski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 1992.

Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW, 1978.

Niemczuk, Andrzej. Filozofia praktyczna. Studia i szkice. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.

Patočka, Jan. „Świat naturalny" w medytacjach autora po trzydziestu trzech latach. Tłum. Anna Bystrzycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.

Patočka, Jan. Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Tłum. Andrzej Czcibor-Piotrowski, Elżbieta Szczepańska, Juliusz Zychowicz. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998.

Patočka, Jan. Péče o duši, tom 1. Oprac. I. Chvatik, P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan. Péče o duši, tom 2. Oprac. I. Chvatik, P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan. Péče o duši, tom. 3. Oprac. I. Chvatik, P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan. Sókratés. Přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakl., 1991.

Patočka, Jan. Świat naturalny jako problem filozoficzny. Tłum. Juliusz Zychowicz. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 1987.

Rorty, Richard. „Etyka zasad a etyka wrażliwości”. Tłum. Daria Arbiszewska. Teksty Drugie 2002, nr 1-2: 51-63.

Ślęczek-Czakon, Danuta. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

https://www.oxfam.org/en/press-releases/billionaire-fortunes-grew-25-billion-day-last-year-poorest-saw-their-wealth-fall. Dostęp: 04.11.2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.97-116
Data publikacji: 2022-03-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2021-12-14 19:05:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 673
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Kamil Andrzej Flaga

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl