Wymuszona współczesna transformacja postaw pacjentów

Florence Wai-man Choi

Streszczenie w języku polskim


Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii medycznych postawy pacjentów ulegają obecnie silnym przemianom. Choć wydaje nam się, że te zaawansowane i sprawdzające się technologie przynoszą nam pewną słuszną nadzieję, to jednak istnieją niewiadome, które pacjenci muszą znosić. Jeżeli za przykład weźmiemy pandemię COVID-19, to pacjenci są poddawani wielu niewiadomym spowodowanym przecenianiem pozytywnych rezultatów bieżących ba-dań klinicznych itp. W takiej sytuacji pacjenci nie tylko że cierpią nie z własnej woli, ale też stają przed nowymi wyzwaniami wywoływanymi przez niepewność. Musza zmieniać własne postawy poprzez refleksję nad swoimi doświadczeniami. Odwołując się do argumentu Havi Carel i Iana Jamesa Kidda, zgodnie z którym doświadczenia związane z cierpieniem są bardziej transformujące, komentuję ten argument i szczegółowo opisuję wymuszoną transformację pacjentów. Na koniec wskazuję, w jaki sposób koncepcja mówiąca o wyjaśnianiu, co należy lub nie należy do nas, pomaga pacjentom w określeniu ich pragnień i zmianie postaw.Słowa kluczowe


cierpienie; choroba; transformacja; doświadczenie; co zależy od nas

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alleviating World Suffering: The Challenge of Negative Quality of Life. Edited by Ronald E. Anderson. Cham: Springer International Publishing AG, 2017.

Anderson, Ronald E. Human Suffering and Quality of Life: Conceptualizing Stories and Sta-tistics. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014.

Brady, Michael S. Suffering and Virtue. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Carel, Havi. Phenomenology of Illness. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Carel, Havi, Ian James Kidd. “Suffering as Transformative Experience.” In Philosophy of Suf-fering: Metaphysics, Value, and Normativity. Edited by David Bain, Michael Brady, and

Jennifer Corns, 165–179. New York: Routledge, 2020.

Epictetus. Handbook of Epictetus. Translated by Nicholas White. Indianapolis: Hackett Pub-lishing Company, 1983.

Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning. New York: Washington Square Press, 1984.

Frankl, Viktor E. Man’s Search for Ultimate Meaning. New York: MJF Books, 2000.

Lemmons, Mary. “Suffering and Transcendence.” Suffering and Hope Conference (University of St. Thomas, November 10-13, 2005), https://www.stthom.edu/Public/getFile.asp?File_Content_ID=29 (accessed 01.06.2021).

Levi, Primo. If This is a Man. Translated by Stuart Woolf. New York: The Orion Press, 1959.

Paul, L. A. Transformative Experience. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Stump, Eleonore. Wondering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering. Oxford: Clarendon Press, 2010.

World Suffering and Quality of Life. Edited by Ronald E. Anderson. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.33.5-23
Data publikacji: 2022-07-31 23:21:37
Data złożenia artykułu: 2021-12-21 20:07:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 101
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Florence Wai-man Choi

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl