Autor absolutny. Życie i twórczość Hansa Blumenberga

Łukasz Wrzeszcz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przyjrzenie się z bliższej perspektywy życiu i twórczości Hansa Blumenberga, powszechnie uznawanego za jednego z najważniejszych filozofów w powojennych Niemczech. Posłuży ku temu biografia intelektualna napisana przez Rüdigera Zilla – Der absolute Leser. Eine intellektuelle Biographie, która ukazała się w setną rocznicę urodzin Blumenberga. Za jej pomocą zostanie odzwierciedlony świat przeżywany (Lebenswelt – rozumiany przeze mnie w aksjologiczny sposób) filozofa, stanowiący przykład tego, jak doświadczenie życiowe i filozoficzna teoria splatają się ze sobą. Jednocześnie namysłowi zostanie poddany sam gatunek biografii intelektualnej i jego przydatność w rozumieniu filozofii sensu stricto.


Słowa kluczowe


Hans Blumenberg, biografia intelektualna, świat przeżywany

Bibliografia


Goldstein, Jürgen. Hans Blumenberg. Ein philosophisches Portrait. Berlin: MSB Matthes & Seitz Berlin, 2020.

Körner, Jospeh Leo. „Ideas about the thing, not the thing itself. Hans Blumenberg’s style”, History of the Human Sciences 6, nr 4, (1993): 1–10, https://doi.org/10.1177/2F095269519300600401

Marquard, Odo. „Odciążenie od absolutu”. Tłum. E. Lubelska, Teksty Drugie 2013, nr 5: 155-163.

Nietzsche, Fredrich. „Filozofia w tragicznej epoce Greków”. W: Friedrich Nietzsche, Pisma pozostałe 1862–1875. Tłum. Bogdan Baran, 101-180. Kraków: Inter Esse, 1993.

Zill, Rüdiger. Der absolute Leser. Hans Blumenberg. Eine intellektuelle Biographie. Berlin: Suhrkamp, 2020.

Frankfurter Allgemeine Zeitung Magazins, nr 118, 4 czerwca, 1982.

Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph, reż. Christoph Rüter, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.33.135-157
Data publikacji: 2022-07-31 23:21:39
Data złożenia artykułu: 2022-05-04 15:22:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 95

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Łukasz Wrzeszcz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl