Konflikt wartości i pluralizm moralny w etyce normatywnej

Francesco Allegri

Streszczenie w języku polskim


Artykuł omawia charakterystyczne cechy i problemy pluralizmu moralnego, modelu teorii obowiązku w etyce normatywnej, zgodnie z którym (1) jest wiele podstawowych zasad moralnych; (2) te różne zasady mogą być ze sobą sprzeczne; (3) nie ma ścisłej hierarchii ważności, na podstawie której można by rozwiązywać konflikty między nimi. Autor pokazuje, że taka teoria lepiej niż propozycje konkurencyjne spełnia wymóg zgodności z naszymi myślowymi intuicjami i choć nie oferuje ogólnej procedury rozstrzygania, to jest w stanie sobie poradzić z problemem konfliktu zasad. W konkluzji autor wskazuje, że mimo wszystkiego, co można zrobić dla ulepszenia metodologii rozwiązywania konfliktów, pewien margines nieokreśloności jest w teoriach moralnych nieunikniony. I dobrze, że jest. Teorie moralne nie powinny być podręcznikiem odpowiedzi, które mają być stosowane mechanicznie, nie zostawiając miejsca dla autonomii osądu dokonywanego przez deliberujący podmiot.


Słowa kluczowe


konflikt wartości; pluralizm moralny; etyka normatywna; teoria moralnego obowiązku

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Audi, Robert. The Good in the Right. A Theory of Intuition and Intrinsic Value. Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2004.

Beauchamp, Tom L. James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics. New York-Oxford: Oxford University Press, 2019.

Butler, Joseph. “Analogy of Religion.” In: Joseph Butler. The Works of Bishop Butler. London: Macmillan, 1900.

Carritt, Edgard F. Ethical and Political Thinking. Oxford: Clarendon Press, 1947.

Davidson, Donald. “How is Weakness of the Will Possible?” In: Moral Concepts, ed. Joel Feinberg, 93–113. Oxford: Oxford University Press, 1969.

DeGrazia, David. Joseph Millum. A Theory of Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Frankena, William Klaas. Ethics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

Gaut, Berys. “Moral Pluralism.” Philosophical Papers 22, no. 1 (1993): 17–40.

Gaut, Berys. “Rag-Bags, Disputes and Moral Pluralism.” Utilitas 11, no. 1 (1999): 37–48.

Gaut, Berys. “Justifying Moral Pluralism.” In: Ethical Intuitionism: Re-evaluations, ed. Philip Stratton-Lake, 137–160. Oxford: Clarendon Press, 2002.

Hooker, Brad. Ideal Code, Real World: A Rule-consequentialist Theory of Morality. Oxford: Clarendon Press, 2000.

Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysic of Morals. Transl. James W. Ellington. Hackett: Indianapolis, 1993.

McCloskey, Henry John. Meta-Ethics and Normative Ethics. The Hague: Martinus Nijhoff, (1969).

McNaughton, David. “An Unconnected Heap of Duties.” The Philosophical Quarterly 46, no. 185 (1996): 433–447.

Price, Richard. A Review of the Principal Questions in Morals. Oxford: Clarendon Press, 1948.

Prichard, Harold A. Moral Obligation and Duty and Interest. Essays and Lectures. Oxford: Oxford University Press, 1968.

Raphael, David Daiches. Moral Judgement. London: George Allen & Unwin, 1955.

Ross, William David. The Right and the Good. Oxford: Clarendon Press, 1930.

Ross, William David. Foundations of Ethics. The Gifford Lectures delivered in the University of Aberdeen, 1935-6. Oxford: Clarendon Press, 1939.

Veatch, Robert M. “Resolving Conflicts Among Principles: Ranking, Balancing, Specifying.” Kennedy Institute of Ethics Journal 5, no. 3 (1995): 199–218.

Warnock, Geoffrey J. The Object of Morality. London: Methuen 1971.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.9-26
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2022-09-05 01:51:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 200
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Francesco Allegri

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl