Typologia konfliktów wartości

Antoni Płoszczyniec

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie tezy o występowaniu różnorodnych konfliktów wartości, a następnie zilustrowanie ich za pomocą typologii. Pierwsze rozważania dotyczą ogólnego pojęcie konfliktu i fenomenu konfliktu jako przedmiotu dociekań aksjologicznych, po czym analizowane są założenia ontoaksjologiczne, które mają na celu unaocznić obecność i wielorakość konfliktów wartości. W przedstawionej typologii za kryterium konceptualnego podziału przyjęto stopień transcendencji danego typu konfliktu względem człowieka.

 


Słowa kluczowe


spór; konflikt; niezgoda; aksjologia; ontologia wartości; ontoaksjologia, wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrow, Kenneth J. „Conflict of Values: A Decision View”. Proceedings of the American Phil-osophical Society 158, nr 1 (2014): 25–30.

Elzenberg, Henryk. „Konstrukcja pojęcia wartości”. W: Henryk Elzenberg. Pisma aksjologiczne, 71–95. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002.

Elzenberg, Henryk. „Pojęcie wartości i powinności. Tekst żemłosławski”. W: Henryk Elzenberg. Pisma aksjologiczne, 123–168. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002.

Elzenberg, Henryk. „Troska o myśl. O początkach mojego filozofowania”. W: Henryk Elzenberg. Z filozofii kultury, 110–117. Kraków: Znak, 1991.

Galewicz, Włodzimierz. N. Hartmann. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987.

Hartmann, Nicolai. „Pełnia”. Tłum. Zbigniew Zwoliński. W: Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand. Wypisy z „Etyki”, 31–37. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999.

Hartmann, Nicolai. Zarys metafizyki poznania. Tłum. Ewa Drzazgowska, Paweł Piszczatowski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2007.

Hospers, John. „Główne teorie metaetyczne”. Tłum. Ewa Klimowicz. W: Metaetyka, red. Ija Lazari-Pawłowska, 34–79. Warszawa: PWN, 1975.

Ingarden, Roman. „Uwagi o względności wartości”. W: Roman Ingarden. Przeżycie, dzieło, wartość, 67–82. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966.

Krasicki, Jan. „Powrót do chrześcijaństwa jako lekarstwo dla współczesnej cywilizacji”. W: Chrześcijańskie życie duchowe, red. Józef Augustyn, 123–135. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.

Magdziak, Marek, Marcin Stabrowski. „Przedmioty, preferencje, wartości”. W: Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. Renata Tańczuk, Dorota Wolska, 145–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

Maryniarczyk, Andrzej. „Coś odrębne [drugie]”. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, t. 2: C-D, 298–301. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001.

Midgley, Mary. „Pochodzenie etyki”. Tłum. Wojciech J. Bober. W: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer, tłum. Wojciech J. Bober i inni, 29–40. Warszawa: Książka i Wiedza, 2002.

Mrówka, Kazimierz. „Heraklit. Fragmenty kosmologiczne, ontologiczne i epistemologiczne. Wersja literacka”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica II 2005, nr 30: 106–116.

Płoszczyniec, Antoni. „Obiektywne, czyli jakie? Uwagi dotyczące wieloznaczności pojęcia obiektywności wartości”. Kultura i Wartości 2021, nr 31: 5–22, DOI: 10.17951/kw.2021.31.5-22

Płoszczyniec, Antoni. Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021, DOI: 10.12797/9788381385039

Scheler, Max. Resentyment a moralności. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2008.

Stróżewski, Władysław. Ontologia. Kraków: Aureus; Znak, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.125-142
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2022-09-25 12:04:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 173
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Antoni Płoszczyniec

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl