Środkowoeuropejska literacka rekonceptualizacja pamięci historycznej: przypadek powieści Ingeborg Bachmann

Basia Nikiforova

Streszczenie w języku polskim


Przypadek środkowoeuropejskiej tolerancji to klucz do zrozumienia życia duchowego i artystycznego w XX wieku. Szczególnymi cechami środkowoeuropejskiego życia duchowego i narracji są uczucia nostalgii, rozliczne retrospekcje w czasie, kosmopolityzm i jednocześnie silna tożsamość regionalna. Europa Środkowa jest przestrzenią odmiennego i szczególnego rodzaju tolerancji. Artykuł analizuje konstruowane przez Ingeborg Bachmann literackie interpretacje filozofii języka Wittgensteina oraz odpowiedzi na to filozoficzne i geopolityczne wyzwanie. Granice Cesarstwa Habsburgów to symbol transgranicznych tożsamości i transgranicznej kultury. Autorka proponuje, by na środkowoeuropejską literacką nostalgię spojrzeć jak na możliwość geograficznego i terytorialnego usytuowania środkowoeuropejskiej kultury i duchowości. Ingeborg Bachmann wykreowała własne granice: granicę językową, granicę płci, czasu, terytorium i myślenia filozoficznego.


Słowa kluczowe


granica; narracje środkowoeuropejskie; pamięć; nostalgia; terytorialność; Ingeborg Bachmann

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Achberger, Karen. Understanding Ingeborg Bachmann. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1995.

Bachmann, Ingeborg. The Book of Franza & Requiem for Fanny Goldmann. Translated by Peter Filkins. Evanston: Northwestern University Press, 1999.

Bachmann, Ingeborg. “The Good God of Manhattan.” In: Ingeborg Bachmann and Christa Wolf, Selected Prose and Drama, edited by Patricia A. Herminghouse, 55–97. Translated by Valerie Tekavec. New York: Continuum, 1998.

Bachmann, Ingeborg. Malina. Translated by Philip Boehm. New York: New Directions Publishing, 2019. https://books.google.pl/books?id=pCNvDwAAQBAJ&pg. Accessed: 29.12.2022.

Bachmann, Ingeborg. Malina. Translated by Philip Boehm. New York: Holmes & Meier, 1990.

Bachmann, Ingeborg. Three Paths to the Lake. Translated by Mary Fran Gilbert. New York: Holmes & Meier, 1989.

Bachmann, Ingeborg. Die kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin Heideggers. München, Zürich: Piper Verlag, 1985.

Bachmann, Ingeborg. Wir müssen wahre Sätze finden: Gespräche und Interviews, edited by Christine Koschel and Inge von Weidenbaum. München, Zürich: Piper, 1983.

Bachmann, Ingeborg. Werke, vol. 4, edited by Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, and Clemens Münster. München, Zürich: R. Piper & Co. Verlag, 1978.

Bird, Stephanie. Women Writers and National Identity: Bachmann, Duden, Oezdamar. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Broch, Hermann. “Notes on the Problem of Kitsch.” In: Kitsch: An Anthology of Bad Taste, edited by Gillo Dorfles, 49–76. London: Studio Vista, 1969.

Caruth, Cathy. Literature in the Ashes of History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

Cornispope, Marcel. “Introduction: Mapping the Literary Interfaces of East-Central Europe.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries, vol. 2, edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, 1–11. Amsterdam: John Benjamins, 2006.

Dolphijn, Rick, Iris Van der Tuin. New Materialism: Interviews & Cartographies. Michigan: An imprint of Michigan Publishing; University of Michigan Library, 2012.

Foucault, Michel. The History of Sexuality. Volume 1: An introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1990.

Hennessy, Rosemary. Materialist Feminism and the Politics of Discourse. London: Routledge, 2013.

Kundera, Milan. “The Tragedy of Central Europe.” Translated by Edmund White. New York Review of Books 1984, https://www.nybooks.com/articles/1984/04/26/the-tragedy-of-central-europe/. Accessed: 25.01.1984.

Laqueur, Thomas W. “Introduction.” Representations 2000, no. 69: 1–8.

Larcati, Arturo. Ingeborg Bachmanns Poetik. Darmstadt: WBG, 2006.

Lennox, Sara. Cemetery of the Murdered Daughters: Feminism, History, and Ingeborg Bachmann. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2006.

Mahrdt, Helgard, Jeanette Clausen. “’Society Is the Biggest Murder Scene of All’: On the Private and Public Spheres in Ingeborg Bachmann’s Prose.” Women in German Yearbook Feminist Studies in German Literature & Culture 12, no. 1: 167–187.

Taylor, John. Into the Heart of European Poetry. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2010.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Translated by David Pears and Brian McGuinness. London: Routledge & Kegan Paul, 1961.

Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations, edited by Gertrude E. M. Anscombe and Rush Rhees. Translated by Gertrude E. M. Anscombe. New York: Macmillan, 1953.

http://shirtysleeves.blogspot.com/2019/03/the-sayable-and-unsayablethe-philosophy.html. Accessed: 20.08.2022.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.163-182
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2022-12-19 17:32:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 102
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Basia Nikiforova

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl