Rozpoznawanie kryzysu w kulturze

Zofia Rosińska

Streszczenie w języku polskim


Główny rozważany problem to kwestia możliwości rozpoznania kryzysu w kulturze. Poprzez rozpoznanie rozumiem poznawczą intuicję, torującą drogę dla późniejszych stadiów wiedzy, tj. wyróżnienie pewne obcych, odrębnych zjawisk i zidentyfikowanie ich jako kryzysu. Kryzys jest tu rozumiany jako stan przejściowy, jako dramatyczny przewrót w strukturze aksjologicznej. Objawy kryzysu były już rozpoznawane w starożytności; kilka przykładów przedstawię w artykule. Będę wykazywała, że takie rozpoznanie jest możliwe dzięki istnieniu rezonansu między procesami w kulturze i procesami w nas samych. Analizę zjawiska przeprowadzę na podstawie poglądów dwóch autorów: Witkacego – artysty i filozofa oraz Stefana Morawskiego – filozofa kultury i estetyka.


Słowa kluczowe


rozpoznawanie; kultura; kryzys; wykorzenienie; wartości; rezonans witalny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle, Poetics, trans. S. H. Butcher, pt. XI, classics.mit.edu [accessed 20 April 2016].

Camus A., The Rebel: An Essay on Man in Revolt, trans. A. Bower, Vintage Books, New York 1984.

Demosthenes, On the Crown, trans. C. R. Kennedy, bartleby.com [accessed 20 April 2016].

Dilthey W., The Development of Hermeneutics, [in:] W. Dilthey, Selected Writings, ed. & trans. H. P. Rickman, Cambridge University Press, Cambridge 1976.

Fromm E., Zen Buddhism and Psychoanalysis, Harper & Brothers, New York 1960.

Frosh S., Identity Crises. Modernity, Psychoanalysis and the Self, MacMillan, London 1991.

Heidegger M., Only a God Can Save Us, trans. W. Richardson, [in:] Heidegger: The Man and the Thinker, ed. by T. Sheehan, Precedent Publishing Company, Chicago 1981.

Homer, The Odyssey, trans. S. Butler, bk. XVII, classics.mit.edu [accessed 20 April 2016].

Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, [in:] R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

Isaiah 1: 21-23 (King James Version).

Kierkegaard S., Either/Or, Part I, trans. H. V. Hong, E. H. Hong, Princeton University Press, Princeton 1987.

Morawski S., Niewdzięczne rysowanie mapy...: o postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.

Morawski S., Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.

Ricoeur P., The Course of Recognition, trans. by D. Pellauer, Harvard University Press, Harvard 2007.

Strzelecki J., Kontynuacje (2), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

The Philosophy of Recognition. Historical and Contemporary Perspectives, ed. by H.-Ch. Schmidt am Busch, Ch. F. Zurn, Lexington Books, Plymouth 2010.

Thucydides, The History of the Peloponnesian War, trans. R. Crawley, ch. VII, classics.mit.edu [accessed 20 April 2016].

Witkiewicz S. I., Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.17.5
Data publikacji: 2016-06-16 20:34:16
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 23:26:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 557
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Zofia Rosińska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl