„Kwintesencja” transhumanizmu. Recenzja: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013

Kamil Szymański

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blackford R., The Great Transition, [w:] The Transhumanism Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013.

Bostrom N., The Transhumanist FAQ. Version 2.1, Faculty of Philosophy, Oxford University 2003.

Bostrom N., Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up [w:] The Transhumanism Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013.

Dane dot. zagadnienia transhumanizmu, Biblioteka Narodowa, http://www.bn.org.pl/ [dane z dnia: 4.05.2015].

Grassie W., Hansell G. R., Introduction [w:] H±: transhumanism and its critics, red. G. R. Hansell, W. Grassie, Metanexus Institute, Philadelphia 2011.

Informacje nt. superkomputera Tianhe-2 http://www.zdnet.com/ pictures/six-clicks-the-six-fastest-computers-in-the-world/ [dostęp: 4.05. 2015].

Kopciuch L., Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Kurtzweil R., Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice biologii, tłum. Anna Nowosielska; E. M. Chodkowska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.

Merkle R. C., Uploading, [w:] The Transhumanism Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013.

More M., Letter to mother nature, [w:] The Transhumanism Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013.

More M., The philosophy of transhumanizm [w:] The Transhumanism Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013.

Popper K., Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, Krąg, War-szawa 1989.

Searl J., Minds, brains, and science, Harvard University Press, Cam-bridge 1984.

Szymański K., Transhumanizm, „Kultura i Wartości” 2015, nr 1(13) s. 133–152.

The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley-Blackwell, Chichester UK 2013; http://tinyurl.com/p6r6qoc [dostęp: 4.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.13.189
Data publikacji: 2015-08-07 11:48:25
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 11:42:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 586
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Kamil Szymański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl