Analiza krytyczna idei postępu historycznego

Andrzej Niemczuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiona jest analiza krytyczna idei postępu historycznego. Pokazana jest analogia tej idei z pojęciem postępu w życiu indywidualnym, a także jej kontekst aksjologiczny. Wskazane też są konieczne warunki praktycznej realizacji tej idei. Sam postęp  jest  zdefiniowany  jako  wzrastające  pod  względem  aksjologicznym   harmonizowanie różnych praktyk życia. W konkluzjach artykułu twierdzi się, że idea postępu nie może być prawomocnie zastosowana do procesu historycznego, ponieważ w historii nie ma jednego podmiotu, który mógłby świadomie i celowo harmonizować różne dziedziny tego, co historyczne.

Słowa kluczowe


postęp historyczny; podmiot historii; praktyki życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura: Krasnodębski Z., Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991;

Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983;

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002;

Niemczuk A., Filozoficzna świadomość kryzysu kultury (XIX-XX w.), [w:] W kręgu pesymizmu historycznego, red. Z. J. Czarnecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 71–105;

Niemczuk A., Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005;

Niemczuk A., Traktat o złu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013;

Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993.

Rickert H., Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine Einführung, wyd. 3 poprawione, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1924.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.10.7
Data publikacji: 2015-04-20 21:29:25
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 14:42:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 756
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Andrzej Niemczuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl