Antropologiczne uwarunkowania mistycyzmu i filozofii Karola Wojtyły

Kazimierz Rynkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Filozofia i mistyka, jako odrębne obszary badań, głęboko się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Widać to szczególnie w twórczości Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dlatego pojawia się pytanie: czy mamy do czynienia u Wojtyły z filozofią mistyczną, czy też raczej z mistyką filozoficzną. Celem artykułu nie jest wyczerpująca analiza relacji zachodzącej między mistyką a filozofią Wojtyły, lecz ukazanie niektórych kluczowych elementów, które mają charakter zarówno mistyczny, jak też filozoficzny, a przy tym są istotne dla właściwego zrozumienia antropologii Wojtyły. Chodzi więc o doświadczenie, metafizykę i człowieka. W tym kontekście pojawia się pytanie o skuteczność czynnika integracyjnego, który przenika obszar mistyki i filozofii.

Słowa kluczowe


mistycyzm; filozofia; doświadczenie; integracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, TN KUL, Lublin 1996.

Jan Paweł II, Enzyklika „Centisimus annus”, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1991.

Jan Paweł II, Enzyklika „Fides et ratio”, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1998.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, RW KUL, Lublin 1994.

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003.

Kant I., Kritik der reinen Vernunft, red. I. Heidemann, Reclam Verlag, Stuttgart 2002.

Platon, Der Staat, [w:] Platon, Sämtliche Dialoge, red. O. Apelt, t. V, Meiner Verlag, Hamburg 2004.

Ricken F., Philosophie der Antike, Kohlhammer Verlag, Stuttgart–Berlin– Köln 2000.

Rynkiewicz K., Von der Grundlegung der christlichen Ethik zur Grundlegung der philosophischen Anthropologie. Eine kritische Untersuchung zum Personbegriff bei Karol Wojtyła, Diss., Berlin 2002.

Rynkiewicz K., Zur Begründung der „Kultur des Geistes“. Eine Analyse zur Ontologie des Bewusstseins, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2010.

Rynkiewicz K., Zwischen Realismus und Idealismus. Ingardens Überwindung des transzendentalen Idealismus Husserls, Ontos Verlag, Frankfurt–Paris– Lancaster–New Brunswick 2008.

Siebel W., Philosophie und Theologie Karol Wojtylas, Saka, Basel 1986.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, [w:] L. Wittgenstein, Werkausgabe in 8 Bänden, t. 1, Suhrkampp Verlag, Frankfurt am Main 1984.

Wojtyła K., Erziehung zur Liebe. Mit einer ethischen Fibel, tłum. D. Spranger, Seewald Verlag, Stuttgart 1979.

Wojtyła K., Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, tłum. A. Berz, Kösel Verlag, München 1979.

Wojtyła K., Lubliner Vorlesungen, red. J. Stroynowski, tłum. D. Spranger i E. Wiener, Seewald Verlag, Stuttgart 1981.

Wojtyła K., Person: Subjekt und Gemeinschaft, tłum. J. Splett, [w:] K. Wojtyła, Der Streit um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen, Butzon and Bercker, Kevelaer 1979.

Wojtyła K., Person und Tat, tłum. H. Springer, Herder, Freiburg–Basel– Wien 1981.

Wojtyła K., Primat des Geistes. Philosophische Schriften, tłum. M. Kurecka, Seewald Verlag, Stuttgart–Degerloch 1980.

Wojtyła K., Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, Wydawnictwo O.O Karmelitów Bosych, Kraków 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.11.5
Data publikacji: 2015-04-20 21:47:30
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 15:54:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 724
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Kazimierz Rynkiewicz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl