Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa

Justyna Rynkiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule analizowany jest problem uzasadnienia w etyce Emmanuela Lévinasa. Autorka formułuje tezę, że według Lévinasa podawanie racji przemawiających za dobrym postępowaniem jest bezcelowe ze względu na pozaintelektualny charakter relacji etycznej. To właśnie rozum, z jego tendencjami do totalizacji, jest czynnikiem sankcjonującym przemoc. Człowiek musi ujrzeć nieredukowalną odmienność drugiego człowieka, by móc wejść z nim w relację metafizyczną. Jest to niemożliwe przy użyciu rozumu, gdyż natura tej relacji jest pozaintelektualna. Autorka wskazuje również powody, ze względu na które rozum nie jest koniecznym elementem ufundowania etyki. Pokazuje także problemy, do których prowadzi próba uzasadniania moralności za pomocą racji intelektualnych.

Słowa kluczowe


etyka; uzasadnienie; relacja metafizyczna; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beals C., Lévinas and the Wisdom of Love: The Question of Invisibility, Baylor University Press, Taco 2007.

Critchley S., Bernasconi, R., The Cambridge Companion to Lévinas, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Jędraszewski M., W poszukiwaniu nowego humanizmu J. P. Sarte – E. Lévinas, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1994.

Lévinas E., Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991.

Lévinas E., Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.

Lévinas E., Inaczej niż być lub poza istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

Lévinas E., Bóg, śmierć, czas, tłum. J. Margasiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2008.

Perpich D., The Ethics of Emmanuel Levinas, Stanford University Press, Stanford 2008.

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.

Robbins J., Is it Righteous to Be?: Interviews with Emmanuel Lévinas, Stanford University Press, Stanford 2001.

Saint-Cheron M. de, Rozmowy z Emmanuelem Levinasem, tłum. K. Kot, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008.

Szary S., Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2011, t. 16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.11.63
Data publikacji: 2015-04-20 21:47:32
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 16:20:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 816
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Justyna Rynkiewicz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl