Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności

Halina Rarot

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera refleksję dotyczącą klasycznej koncepcji sublimacji popędów, możliwość jej edukacji wśród młodzieży studenckiej. Następnie autorka przytacza dwie krytyczne diagnozy epoki ponowoczesnej sformułowane przez filozofa polityki Benjamina R. Barbera i psychologa Philippa Zimbardo. Poszukuje też odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja mechanizmu sublimacji libido w epoce ponowczesności.  


Słowa kluczowe


sublimacja; psychoeduakcja; epoka ponowoczesności;etos infantylizmu; młodzi-dorośli

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber B.R., Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2000.

Bauman Z., Razem osobno, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Bauman Z., Sztuka życia, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Bielak M., Terapia schematu, http://www.cogitoterapia.pl/terapia-schematu [dostęp: 3.01.2016].

De Mijolla-Mellor S., Sublimation, [w:] International Dictionary of Psychoanalysis, 2005; Encyclopedia.com, http://www.encyclopedia.com [dostęp: 02.05.2016].

Dudek Z., Psychologia integralna Junga. Człowiek archetypowy, Wydawnictwo ENETEIA, Warszawa 2006.

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Wyd. KR, Warszawa1994.

Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka, Kraków 1993.

Gemes K., Freud and Nietzsche on Sublimation, „The Journal of Nietzsche Studies”, z. 38, Autumn 2009, PennState University Press, s. 38–59.

Grzegorczyk A., Moralitety, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.

Grün A., Dlaczego mnie to spotkało?, przeł. K. Markiewicz, Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2008.

Grzywocz K., Uczucia niekochane, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2008.

Irigaray L., Ciało w ciało z matką, tłum. A. Araszkiewicz, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000.

Iljin I. A., O lubwi, [w:] Put’ k oczewidnosti, Moskwa 1993.

Jung C.G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeł. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2012.

Kaywin L., Problems of Sublimation, „Journal of the American Psychoanalytic Association” 1977, vol. 25, s. 363–370.

Levi-Strauss C., Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Kolankiewicz [i in.], Wyd. UW, Warszawa 2005.

Loewald Hans W., Sublimation: Inquiries into theoretical psychoanalysis, Yale University Press, New Haven 1988.

Majewska E., Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Marcuse H., Eros i cywilizacja, przeł. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 1998.

Michalik-Jeżowska M., Psychoanaliza i neopsychoanaliza, [w;] Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Wyd. Branta, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2006.

Muller J., Modes and Functions of Sublimation, „Annual of Psychoanalysis” 1999, vol. 26 , s. 103–125.

Palus K., Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości, Wyd. UAM, Poznań 2010.

Rozmowa Marka Rybarczyka z Philipem Zimbardo pt. Gdzie ci mężczyźni?, „Newsweek”, 12-08-2014; http://nauka.newsweek.pl/leniwi-mezczyzni-i-zaradne-kobiety-wywiad-prof-zimbardo-newsweek-pl,artykuły [dostęp: 12.10.2015].

Szestakow W.P.(red.), Russkij Eros, ilifiłosofijalubwi w Rossi, Izd. Progres, Moskwa 1991.

ZimbardoPh., Coulombe N.S., Gdzie ci mężczyźni?, przeł. M. Guzowska, PWN, Warszawa 2015.

Prof. Zimbardo: internetowa pornografia i gry on-line prowadzą do upadku męskości, www.polskatimes.pl [dostęp: 16.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.51
Data publikacji: 2016-10-10 01:42:26
Data złożenia artykułu: 2016-01-24 13:59:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Halina Rarot

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl