Jak można być zdrowym i chorym psychicznie w XXI wieku? Uwagi o psychiatrii i jej filozofii

Tadeusz Kobierzycki

Streszczenie w języku polskim


 Autor prezentuje drogę dojścia do rozumienia natury zdrowia i choroby w relacji psychiatrii filozofii i semantyki. Opisuje własne doświadczenia pracy w Studenckiej Szkole Higieny Psychicznej (1984–1995) oraz inspiracje twórczością Kazimierza Dąbrowskiego (1902–1980). Uważa, że rozumienie zdrowia i choroby psychicznej wymaga pełnego ich doświadczenia, przeżywania, przemyślenia. I aktywnego wykorzystania skrajnych stanów psychicznych dla własnego rozwoju. W tekście autor formułuje uwagi diagnostyczno-semantyczne, które dotyczą opisu i rozumienia zdrowia i choroby psychicznej na granicy XX i XXI wieku.


Słowa kluczowe


filozofia i psychiatria, zdrowie i choroba psychiczna, dezintegracja negatywna i pozytywna, Kazimierz Dąbrowski, Studencka Szkoła Higieny Psychicznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bohm D., Quantum Theory, Prentice-Hall, Inc., Nowy York 1951.

Cioran E., Święci i łzy, tłum I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.

Dąbrowski K., Myśli i aforyzmy egzystencjalne, Gryf Publications, Londyn 1970.

Dąbrowski K., Nerwowość dzieci i młodzieży, wyd. 1., Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.

Dąbrowski K., Nerwowość dzieci i młodzieży, wyd. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.

Dąbrowski K., O dezyntegracji pozytywnej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1964.

Dąbrowski K., Personality shaping through positive disintegration, Little Brown, Boston 1967.

Dąbrowski K., Psychoneurosis is not an illness, Gryf Publications, Londyn 1972.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 1 (DSM I), American Psychiatric Association, 1980.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 4 (DSM IV), American Psychiatric Association, 1994.

Fodor J. A., Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind, MIT Press, Cambridge MA 1987.

Fodor J. A., The Language of Thought, Harvard University Press, Cambridge MA 1975.

Higiena psychiczna dla studentów medycyny, red. T. Kobierzycki, Wydawnictwo STAKROOS, Warszawa 1993.

James W., The Principles of Psychology, in two volumes, Henry Holt and Company, Nowy York 1890.

James W., The Principles of Psychology: In two volumes, wyd. 2, Dover Publications, Nowy York 1950.

Jaspers K., Philosophie, t. III, Springer, Berlin 1932.

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska i P. Sosnowska, IFiS PAN, Warszawa 2005.

Kilar E., Kobierzycki T., Maj F., Stres onkologiczny: wskazówki medyczne i psychologiczne, Wydawnictwo STAKROOS, Warszawa 2005.

Kobierzycki T., Jaźń i tożsamość, Wydawnictwo Muzaios, Warszawa 2012.

Kobierzycki T., Jaźń i twórczość, Wydawnictwo Muzaios, Warszawa 2012.

Kobierzycki T., Ku psychoterapii przez rozwój, [w:] Materiały Szkoleniowe Studenckiej

Szkoły Higieny Psychicznej, red. T Kobierzycki, z. 3., Wydawnictwo LCSRN, Lublin 1988.

Kobierzycki T., Osoba – Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1989.

Le Doux J. E., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2000.

Popper K. R., Eccles J. C., Mózg i jaźń, tłum. P. Jaśkowski, Wydawnictwo Protext, Poznań 1999.

Semantyka milczenia, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002.

Trąbka J., Natura objawia swą moc. Współczesna gnoza, Wydawnictwo Dream, Kraków 1993.

Wiszniewski M., Charaktery rozumów ludzkich, PWN, Warszawa 1837.

Wiszniewski M., O rozumie ludzkim, Nakład i druk S. Orgelbranda, Warszawa 1848.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.87
Data publikacji: 2016-10-10 01:42:27
Data złożenia artykułu: 2016-06-11 08:36:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 635
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tadeusz Kobierzycki

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl