Zdrowie psychiczne jako zdolność do kompensacji deficytów. Filozoficzny szkic do problemu

Jarosław Barański

Streszczenie w języku polskim


Zdrowie psychiczne jest przedmiotem kontroli, przedmiotem refleksyjnego zarządzania stanami psychicznymi przez indywiduum. Celem tych zabiegów jest osiągnięcie trwałego komfortu psychicznego i poczucia szczęścia. Wszelkie więc niepożądane stany psychiczne lub niepowodzenia życiowe, deficyty psychiczne bądź nieszczęście wymagają – dla zachowania dobrego samopoczucia – kompensacji. Ta strategia realizuje się w dwóch obszarach: w wyborach biograficznych (kompensacja biograficzna) oraz w wyborach form terapii (kompensacja medyczna). Zdrową psychicznie jest wtedy ta jednostka, która umiejętnie kompensuje deficyty psychiczne, podejmując starania usunięcia dyskomfortu psychicznego. 


Słowa kluczowe


zdrowie psychiczne; szczęście; kompensacja; antropologia filozoficzna; filozofia medycyny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański J., Utopia zmedykalizowana, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Beck U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am

Main 1986.

Bolt L.L.E., True to oneself? Broad and narrow ideas on authenticity in the enhancement debate, „Theoretical Medicine and Bioethics” 2007, nr 28, DOI: 10.1007/s11017-007- 9039-8.

Conrad P., Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology” 1992, nr 18, DOI: 10.1146/annurev.so.18.080192.001233.

Conrad P., The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.

Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1996.

DeGrazia D., Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004.

Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł. K. Krzemieniowa, Czytelnik, Warszawa 2001.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2002.

Kapusta A., Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie. Wprowadzenie, „Studia Metodologiczne” 2013, nr 30.

Krasiński Z., Wyjątki z listów, t.1, Księgarnia Polska, Paryż 1860.

Marquard O., Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

Marquard O., Philosophie des Stattdessen. Studien, Reclam, Stuttgart 2001.

Marquard O., Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien, Reclam, Stuttgart 1994.

Schulze G., Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus, Frankfurt/New York 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.37
Data publikacji: 2016-10-10 01:42:25
Data złożenia artykułu: 2016-06-19 22:22:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jarosław Barański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl