Doskonała Sublimacja. Recenzja: E. M. Cioran, Zeszyty 1957 – 1972, przeł. I. Kania, Wyd. ALETHEIA, Warszawa 2016

Monika Bergiel-Klon

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cioran – w pułapce istnienia, red. S. Piechaczek, Wydawnictwo Sindruk, Opole 2014.

Cioran E. M., O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Wydawnictwo ALETHEIA, War-szawa 2008.

Cioran E. M., Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2016.

Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, PWN, Warszawa 1993.

Filek J., Filozofia odrzucenia – wokół myśli Emila Ciorana, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 722, s. 61–73.

Filek J., Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów, „Kwartalnik Filozoficzny” 1997, t. XXV, z. 2, s. 65–79.

Jakubik M., Wątki religijne w twórczości Emila Ciorana, NovaeRes, Gdynia 2012.

Jaudeau S., Cioran, czyli ostatni człowiek, przeł. A. Charędziak, Instytut Mikołowski, Mikołów 2014.

Kania I., Ścieżki nocy, Znak, Kraków 2001.

Kozyra G., Filozofia nihilizmu (Nietzsche – Cioran), „Twórczość” 2005, nr 6.

Laignel-Lavastine A., Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektuali-stów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przeł. I. Kania, Universitas, Kraków 2010.

Mattheus B., Cioran – portret radykalnego sceptyka, KR, Warszawa 2008.

Mróz P., Samobójstwo myśli. Uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana, „Estetyka i Krytyka” 2005–2006, nr 9/10.

Piechaczek S., Biografia intelektualna Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 14, s. 101–122.

Piechaczek S., Osobowe źródła Cioranowskiego sceptycyzmu i pesymizmu, „Ruch Filozoficzny” 2014, t. LXXI, nr 2, s. 81–105.

Sawicki M., Tradycja i historia w myśleniu E. Ciorana, „Sensus Historiae” 2011, vol. III, s. 79–105.

Szaj P., Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja” 2015, nr 31, s. 97–116.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.105
Data publikacji: 2016-10-10 01:42:28
Data złożenia artykułu: 2016-09-30 10:06:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 107
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Monika Bergiel-Klon

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl