Lebenswelt jak pojęcie kluczowe dla polityki

Gérard Raulet

Streszczenie w języku polskim


Semantyczne pole pojęcia „świat życia” rozciąga się na ontologię („bycie-w-świecie”), antropologię, biologię, nauki przyrodnicze w ogóle, a także na socjologię. Ale też można skonstatować pewien inflacyjny, dziennikarski sposób używania tego terminu, który jakby potwierdza jego potoczny, „życiowy“ charakter. Stanowi to zarówno o jego sile, jak i słabości. Dlatego źródłowemu Husserlowskiemu pojęciu świata życia zarzucano, że jest mgliste czy wręcz sprzeczne. Oznacza ono przecież horyzont horyzontów, a ponadto za każdym razem horyzont osobisty, mój, który mnie, w moim byciu tutaj, łączy z horyzontami innych ludzi. Wychodząc od obserwacji, że Husserlowskie pojęcie już od początku jest narażone na krytyki ze strony nauki i kultury oraz że pozór bezpośredniej oczywistości, z którą wskazuje się na świat życia, szybko okazuje się reakcją na sytuację kryzysu – a mianowicie na utratę przejrzystości – próbuję w poniższym artykule przebadać stosunek pojęcia świata życia do polityki oraz sprawdzić jego analityczną przydatność.

Słowa kluczowe


świat życia; polityka; Husserl; Habermas; Luhmann

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bermes, Christian. „Lebenswelt (1836-1936). Von der Mikroskopie des Lebens zur Inszenierung des Erlebens.” Archiv für Begriffsgeschichte, 2002, nr 44: 175–197.

Gniazdowski, Andrzej. „Die Krisis des europäischen politischen Bewusstseins und die transzendentale Phänomenologie.” W: Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, red. Giovanni Leghissa, Michael Staudigl, 67–90. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.

Habermas, Jürgen. „Was heisst Universalpragmatik? (1976).” W: Jürgen Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, 353–440. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.

Habermas, Jürgen. Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

Habermas, Jürgen. Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Tłum. Adam Romaniuk, Robert Marszałek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005.

Habermas, Jürgen. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Universitas, 2000.

Habermas, Jürgen. Teoria działania komunikacyjnego, t. 1. Tłum. Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: PWN, 1999.

Habermas, Jürgen. Teoria działania komunikacyjnego, t. 2. Tłum. Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: PWN, 2002.

Habermas, la raison, la critique, red. Rainer Rochlitz. Paris: Editions du Cerf, 1996.

Hermann Lübbe, Hermann. Religion nach der Aufklärung. Graz: Styria, 1986.

Husserl, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936), Husserliana, t. 6. Den Haag: Springer, 1954.

Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, red. Giovanni Leghissa, Michael Staudigl. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.

Luckmann, Thomas. Lebenswelt, Identität und Gesellschaft. Konstanz: UVK, 2007.

Luhmann, Niklas. „Sinn als Grundbegriff der Soziologie.” W: Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 25–38. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.

Luhmann, Niklas. Liebe als Passion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.

Luhmann, Niklas. Funktionen und Folgen formaler Organisation. Berlin: Duncker & Humblot, 1964.

Marquardt, Odo. Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973.

ProtoSoziologie im Kontext. Lebenswelt und System in Philosophie und Soziologie, red. Preyer Gerhard, Georg Peter, Alexander Ufig. Würzburg: Konigshausen & Neumann, 1996.

Raulet, Gérard. „Singuläre Geschichten und pluralische Ratio.” W: Verabschiedung der (Post- )Moderne, red. Jacques Le Rider, Gérard Raulet, pages. Tübingen: Gunter Narr, 1986.

Raulet, Gérard. „Zur Kritischen Theorie Europas.” Mesotes. Zeitschrift für philosophischen Ost-West-Dialog, 1993, nr 2: 184–187.

Raulet, Gérard. „Neue Medien, neue Offentlichkeit?” W: Perspektiven der Informationsgesellschaft, red. Wolfgang Hoffmann-Riem, Thomas Vesting, pages. Hamburg: Hans-Bredow-Institut, 1995.

Tawnt, Peter, „‘Unsere europäische Not’ – Sokrates bei Husserl und Patocka.” W: Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, red. Giovanni Leghissa, Michael Staudigl, 33–48. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.

Thomas, Peter Martin, Marc Calmbach. Jugendliche Lebenswelten: Perspektiven für Politik, Pädagogik. Berlin /Heidelberg: Springer, 2013.

Waldenfels, Bernhard. In den Netzen der Lebenswelt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.367-383
Data publikacji: 2019-01-22 00:30:39
Data złożenia artykułu: 2017-03-03 16:10:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Gérard Raulet

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl