Ethologiczne źródła etyki. O filozoficznym ugruntowaniu moralności

Waldemar Kwiatkowski

Streszczenie w języku polskim


Inspiracją dla artykułu jest Husserlowska próba odnowienia idei europejskiego racjonalizmu. Winą za porażkę owej idei Husserl obarczył oderwanie ratio od sfery życia codziennego, pozbawienie go jego ethologicznego źródła. W artykule staram się uchwycić znaczenie tego źródłowego związku jako podstawy bycia-w-świecie oraz egzystencjalne konsekwencje zapoczątkowanego przez Kartezjusza procesu swoistego jałowienia ratio jako następstwa stopniowego odchodzenie od jego źródłowego znaczenia obecnego w greckim λόγος. Idąc tropem Husserla przedstawiam też skutki tego procesu dla racjonalnej interpretacji rzeczywistości oraz formułuję tezę, że cywilizacja zbudowana na zubożonej idei racjonalności zapoznaje istotne interesy człowieka, osadzając jego życie w rozrastającej się egzystencjalnej pustce.Słowa kluczowe


racjonalizm; ratio; ethos logos; nauka; cywilizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka Nikomachejska, wyd. dowolne

Bollnow O.F., Das Wesen der Stimmungen, Königshausen und Neumann Verlag, Würzburg, 2009

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, (w:) Budować, myśleć, mieszkać. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa, 1977

Heidegger M., Co zowie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 2000

Heidegger M., Eiführung In dię Metaphysik Vittorio Klostermann, Frankfurt an Main, 1983

Husserl E., Aufsätze Und Aufträge 1922-1937, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1989

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999

Richardson W.J. , Heidegger, Through Phenomenology to Thought, Martinus Nijhoff, The Hague, 1967

Weizsäcker V., D Wyss, Zwieschen Medizin und Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1957

Weizsäcker V., Der Gesteltkreis, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1947

Wimmer R., Zum Wesen der Stimmungen. Begriffliche Erörterungen, źródło: http://www.otto-friedrich-bollnow.de/doc/WimmerA.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.115
Data publikacji: 2018-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2017-05-21 23:53:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Waldemar Kwiatkowski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl