O filozofii polityki i filozofii politycznej

Eryk Maciejowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje problem obecnego w polskim piśmiennictwie sporu dotyczącego znaczeń pojęć „filozofia polityki” i „filozofia polityczna”. Są one przez niektórych autorów używane w charakterze synonimów, inni natomiast stanowczo oddzielają je od siebie, twierdząc, iż nie są one ze sobą tożsame. W artykule wskazuje się, że istnieją dwa sposoby odróżniania filozofii polityki od filozofii politycznej. Pierwszy, językowy, odwołuje się do znaczeń – jedno z pojęć jest uznane z jakichś powodów za niepoprawne, gdyż odnosi się do rozmaicie definiowanych dziedzin niefilozoficznych. W drugim wyróżnia się dwie osobne dziedziny refleksji o charakterze filozoficznym. Oba sposoby zostają odrzucone; wykazane zostaje, że może istnieć tylko jedna dziedzina filozoficzna dotycząca polityki, która może być poprawnie nazywana zarówno filozofią polityki jak też filozofią polityczną.


Słowa kluczowe


filozofia polityki; filozofia polityczna; filozofia; polityka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Bartyzel, Filozofia polityki, filozofia polityczności, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, t. 1, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007

T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006

M. A. Krąpiec, Polityka, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu , Lublin 2007, s. 340.

S. Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Wydawnictwo KUL,Lublin 2008

W. Kymlicka, tłum. A. Pawelec, Współczesna filozofia polityczna, Znak, Warszawa 1998

Z. Pańpuch, Polis, [w:] Powszechna Encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007

A. Szahaj, M. N. Jakubowski, Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2008

M. Szyszkowska, Elementy filozofii polityki, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3064#p11 [dostęp:27.03.2017].

A. Wielomski, Polityka, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A.

Wielomski, t. 1, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007

J. Zdybel, L. Zdybel, Wprowadzenie. Filozofii polityki czy filozofia polityczna?, [w:] red. J. Zdybel, L. Zdybel, Filozofia polityki współcześnie, Universitas, Kraków 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.167
Data publikacji: 2017-05-08 13:08:15
Data złożenia artykułu: 2017-03-31 12:04:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Eryk Maciejowski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl