Ingardenowska koncepcja jakości metafizycznych zrekonstruowana i uzupełniona. Recenzja: Beata Garlej, Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Tomasz Kłusek

Streszczenie w języku polskim


Tekst ten jest recenzją książki Beaty Garlej Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia. Autorka rekonstruuje koncepcję jakości metafizycznych Romana Ingardena w odniesieniu do teorii dzieła literackiego. Jest to jedna z nielicznych w polskim piśmiennictwie prób wykorzystania jakości metafizycznych do praktycznej analizy dzieł literackich. Autorka rozwija też koncepcję Ingardena w ten sposób, że omawiając poszczególne warstwy dzieła literackiego, dowodzi możliwości ujawnienia się określonej jakości metafizycznej we wszystkich czterech warstwach dzieła literackiego.

Słowa kluczowe


estetyka; literaturoznawstwo; jakości meatfizyczne; warstwy dzieła literackiego; Roman Ingarden

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Garlej B., Ingardenowskie jakości metafizyczne – między otwartością a ścisłością pojęcia,Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd.2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Rosner K., Estetyka filozoficzna a socjologiczne i semiotyczne analizy odbioru sztuki, „Studia Socjologiczne” 1982, nr 1-2.

Spiegelberg H., The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, vol. 1, Springer-Science+Business Media, Dordrecht 1960.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.125
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:55
Data złożenia artykułu: 2017-08-23 14:53:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1086
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tomasz Kłusek

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl