Stoicyzm popularny. Nowa szansa dla filozofii praktycznej czy raczej iluzja?

Tomasz Jerzy Stefaniuk

Streszczenie w języku polskim


Czy filozofia może funkcjonować w naszej nadmiernie skomercjalizowanej kulturze? Czy nadal jest potrzebna? Być może jedną z możliwości „przetrwania filozofii” – o ile nie chcemy, aby była to w dużej mierze oderwana od życia działalność akademicka – jest skoncentrowanie się na tym, jak pięknie i mądrze żyć? Celem tego artykułu jest analiza pewnych zjawisk związanych ze społecznym i kulturowym funkcjonowaniem filozofii we współczesnych czasach, szczególnie w odniesieniu do kultury masowej. Tekst ten koncentruje się także na aktualnych próbach zmierzających do „odrodzenia” stoicyzmu, pojmowanego przede wszystkim jako filozofia praktyczna. Autor skupia się na „polskim rynku filozoficznym” i współczesnych propagatorach „uproszczonego stoicyzmu” – bądź też lub „pop-stoicyzmu” – Marcinie Fabjańskim i Tomasz Mazurze, na ich książkach i działalności prowadzonej poza środowiskiem akademickim. Czy ich publikacje i inne formy działalności mogą przybliżyć ludzi do filozofii w ogóle, a zwłaszcza do stoicyzmu?


Słowa kluczowe


filozofia; filozofia praktyczna; stoicyzm; pop-stoicyzm; stoicyzm popularny; filozofia polska; etyka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adorno, Theodor. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. London–New York: Routledge, 2001.

Constantinidou, Natasha. “Public and Private, Divine and Temporal in Justus Lipsius` De Constantia and Politica.” Renaissance Studies 26, no. 3 (2012): 345–364.

Cooper, John M. Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus. New Jersey: Princeton University Press, 2012.

Derk, Pereboom. “Stoic Psychotherapy in Descartes and Spinoza.” Faith and Philosophy 11, no. 4 (1994): 592–625.

Engstrom, Stephen and Jennifer Whiting, eds., Aristotle, Kant, and the Stoics: Rethinking Happiness and Duty. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Fabjański, Marcin. Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.

Groff, Peter S. “Al-Kindi and Nietzsche on the Stoic Art of Banishing Sorrow.” The Journal of Nietzsche Studies 28, no. 1 (2004): 139-173.

Hadot, Pierre. “There Are Nowadays Professors of Philosophy, but not Philosophers.” The Journal of Speculative Philosophy. New Series 19, no. 3 (2005): 229–237.

Hadot, Pierre. Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackweel, 1995.

Hadot, Pierre. What is Ancient Philosophy. Cambridge Mass.–London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002.

Harris, Michael H. “Is the Revolution Now Over, Or Has It Just Begun? A Year of the Internet in Higher Education.” The Internet and Higher Education 1, no. 4 (1999): 243–251.

Heidegger, Martin. The End of Philosophy. Translated by Joan Stambaugh. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

Irvine, William B. A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Lachs, John. The Relevance of Philosophy to Life. Nashville–London: Vanderbilt University Press, 1995.

Leiter, Brian. “Introduction.” In The Future of Philosophy, edited by Brian Leiter, 1–23. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Long, Anthony Arthur. Stoic Studies. Berkeley: University of California Press, 1996.

MacDonald, Dwight. “A Theory of Mass Culture.” Diogenes 3, no. 1 (1953): 1–17.

Mazur, Tomasz. Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji. Warszawa: Wydawnictwo Carta Blanca, 2012.

Mazur, Tomasz. O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces?. Warszawa: PWN, 2014.

Schor, Juliet. Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture. New York: Simon and Schuster, 2004.

Sellars, John. “Stoic Fate in Justus Lipsius`s De Constantia and Physiologia Stoicorum.” Journal of the History of Philosophy 52, no. 4, (2014): 653–674.

Stankiewicz, Piotr. Sztuka życia według stoików. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2014.

Thomas-Fogiel, Isabelle. The Death of Philosophy: Reference and Self-reference in Contemporary Thought. Columbia: Columbia University Press, 2011.

Øywind, Rabbås, Eyjólfur Kjalar Emilsson, ‎ Hallvard Fossheim, and Miira Tuominen, eds. Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness . Oxford: Oxford University Press, 2015.

Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.24.45
Data publikacji: 2018-07-15 18:42:12
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 14:06:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1395
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Jerzy Stefaniuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl