Doświadczanie codzienności jako klucz do świata artystek. O wartościach w sztuce współczesnej

Agata Sulikowska-Dejena

Streszczenie w języku polskim


Artykuł opisuje twórczość artystek sztuk wizualnych, które debiutowały w polskiej sztuce około 2000 roku, a prace ich zaliczane są do nurtu nazwanego „sztuką kobiet”. Kluczem do ich świata jest codzienność, doświadczana w kontekście ról społecznych tradycyjnie przypisanych kobietom, takich jak gospodyni domowa, żona i matka. Artystki buntując się przeciwko trudnościom jakie napotykają w budowaniu kariery, lekceważeniu ich twórczości jako mniej wartościowej czy kierowanym pod ich adresem aluzjom dotyczącym naturalnego powołania kobiet, zaczęły w sposób ironiczny artystycznie przepracowywać składowe swojej sytuacji zawodowej i położenia wynikającego z bycia kobietą. Przyzwyczajonego do rozbudowanych metafor i ukrytych symboli widza, artystki zapraszają do współprzeżywania codzienności, do konfrontacji ze stereotypami, ale również refleksji nad wartościami.


Słowa kluczowe


artystki; codzienność; sztuka kobiet; role społeczne; wartości; sztuka współczesna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogunia-Borowska, Małgorzata. „Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego.” W: Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. Małgorzata Bogunia-Borowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Borkowska, Ewa. Tęcza – instalacja Julity Wójcik. http://www.rp.pl/artykul/887958-Tecza-instalacja-Julity-Wojcik.html (dostęp 15.05.2017).

Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.

Bradley, Harriet. Płeć. Przełożyła Ewa Chomicka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.

Chadwick, Whitney. Kobiety, sztuka i społeczeństwo. Tłum. Ewa Hornowska. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2015.

Golka, Marian. Socjologia sztuki. Warszawa: Diftin, 2008.

Gołaszewska, Maria. Zarys estetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Gromada, Anna, Dorota Budacz, Juta Kawalerowicz, i Anna Walewska. Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce. Warszawa: Katarzyna Kozyra Foundation, 2016.

Hałas, Ewa. Przez pryzmat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Kowalczyk, Iza. Wywiad z Elżbietą Jabłońską. http://www.elajablonska.com/words-more.php?id=178 (dostęp 15.05.2017).

Lisiewicz, Małgorzata. Obieranie ziemniaków. Z Julitą Wójcik rozmawia Małgorzata Lisiewicz. http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_26/archiwum_nr26_tekst_4.htm (dostęp 12.05.2016).

Romanowski, Rafał. „Zwyczajna niezwyczajna, rozmowa z Małgorzatą Markiewicz.” Gazeta Wyborcza Kraków, 14 listopada 2004. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,35796,2391627.html (dostęp 10.05.2017).

Sikorska, Małgorzata. „Życie rodzinne.” W: Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, 207–208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Stelmach, Monika. Marne szanse na awanse. Rozmowa z Anną Gromadą. http://www.dwutygodni k.com/artykul/6401-marne-szanse-na-awanse.html (dostęp 15 maja, 2017).

Sztompka, Piotr i Małgorzata Bogunia-Borowska. „Wprowadzenie.” W: Socjologia codzienności, redakcja Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nauko-we, 1976.

Ujma, Magdalena. „Elżbieta Jabłońska.” W: Artystki polskie, red. A. Jakubowska, 450-460. Warszawa–Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN–Park Edukacja, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.23.61
Data publikacji: 2018-07-15 01:58:26
Data złożenia artykułu: 2017-11-20 10:01:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 884
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agata Sulikowska-Dejena

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl