Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć poecie

Włodzimierz Zięba

Streszczenie w języku polskim


W artykule rozważam problem tożsamości osobowej w perspektywie psychologicznej Dereka Parfita. Wychodząc od intuicji obecnych w literaturze (M. Proust, A. Sołżenicyn), pokazuję, że brak łączności psychologicznej nie musi pociągać za sobą utraty tożsamości, a może być opisywany jako sukcesja następujących po sobie jaźni. Akcentuję jednak, że seria jaźni nie jest stanowiskiem ontologicznym, lecz sposobem opisu zróżnicowanych stopni łączności psychologicznych.


Słowa kluczowe


tożsamość osobowa; osoby seryjne; seria jaźni; nieutożsamianie się

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„An Interview with Derek Parfit.” Cogito 9, nr 2 (1995): 115–125.

Belzer Marvin. „Self-Conception and Personal Identity: Revisiting Parfit and Lewis with an Eye on the Grip of the Unity Reaction.” W: Personal Identity, ed.by Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller Jr., Jefferey Paul, 126–164. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Bremer, Józef. „Jaźń i tożsamość osobowa”. W: Przewodnik po filozofii umysłu, red. Marcin Miłkowski i Robert Poczobut, 427–462. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

Bremer, Józef. Osoba-fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych. Kraków: Aureus, 2007.

Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. Irena Krońska. Warszawa: PWN, 1988.

Dennett, Daniel C. Conditions of Personhood.” W: The Identities of Persons, ed. by Amélie. Oksenberg-Rorty, 175–198. Berkeley: University of California Press, 1976.

Descombes, Vincent. Rozterki tożsamości. Tłum. Michał Krzykawski. Warszawa: Kurhaus, 2013.

Górnicka-Kalinowska, Janina. Tożsamość, wola, działania moralne. Warszawa: WN Semper, 2012.

Kind, Amy. Persons and Personal Identity. Cambridge: Polity Press, 2015.

Korsgaard, Christine M. „Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit”. W: Personal Identity, ed. by John Baresi and Raymond Martin, 168–183. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003.

Locke, John. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1. Tłum Bolesław J. Gawecki. Warszawa: PWN, 1955.

Mohapatra, Prafulla K., Personal Identity. Cuttack: Santos Publications, 1983.

Nagel, Thomas. Widok znikąd. Tłum. Cezary Cieśliński. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Parfit, Derek. „Lewis, Perry, and What Matters.” W: The Identities of Persons, ed. by Amélie Oksenberg-Rorty, 91–107. Berkeley: University of California Press, 1976.

Parfit, Derek. Racje i osoby. Tłum. Witold M. Henszel i Michał Warchala. Warszawa: PWN, 2012.

Parfit, Derek. „Summary of discussion.” Synthese 53, nr 2 (1982): 251–256.

Parfit, Derek. „Tożsamość osobowa.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. Janina Górnicka-Kalinowska, 65–91. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.

Parfit, Derek, „Uwagi na temat Doniosłości tożsamości osobowej.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. Janina Górnicka-Kalinowska, 159–168. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.

Penelhum, Terence „Doniosłość tożsamości osobowej.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. J. Górnicka-Kalinowska, 137–150. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.

Proust, Marcel. Nie ma Albertyny. Tłum. Maciej Żurowski. Warszawa: PIW, 1965.

Proust, Marcel. W cieniu zakwitających dziewcząt. Tłum. Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa: PIW, 1965.

Shoemaker, Sydney i Richard Swinburne. Personal Idenitity. Oxford: Basil Blackwell, 1984.

Shoemaker, David W. „Utilitarianism and Personal Identity.” The Journal of Value Inquiry” 33, nr 2 (1999):183–199.

Sołżenicyn, Aleksander. Krąg pierwszy. Tłum. Jerzy Pomianowski. Poznań: Rebis, 2011.

Stoiński, Andrzej. Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2013.

Zięba, Włodzimierz. „Abdykacja króla, powrót banity. Garstka uwag o relacji filozofia/literatura.” W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski i Marek Stanisz, 128–137. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.23.9
Data publikacji: 2018-07-15 01:58:26
Data złożenia artykułu: 2017-11-20 23:22:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1801
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Włodzimierz Zięba

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl