Hierarchia wartości wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ujęciu Maxa Schelera

Małgorzata Grabowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest określenie jaka jest hierarchia wartości wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Grupa badana to 60 osób w wieku od 13 do 18 lat. Narzędzie badawcze wykorzystane do przeprowadzenia badań to Skala Wartości Schelerowskich (SWS). Skala ta ma kilka wersji. Do badań autorka artykułu wykorzystała wersję (D-50) tego narzędzia. Autorka artykułu skoncentrowała się na tych 6 podstawowych grupach wartości. Wyniki badań pokazują, że badane wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wysoko cenią wartości witalne (W), nieco niżej hedonistyczne (H), następnie estetyczne (E) i te kategorie wartości są dla nich ważne, to nimi kierują się w życiu. Natomiast nisko cenią wartości prawdy (P), moralne (M) i święte (Ś) i te kategorie wartości nie mają dla nich znaczenia, nimi badane dziewczęta nie chcą kierować się w życiu.


Słowa kluczowe


hierarchia wartości; Max Scheler; wartości niższe; wartości wyższe; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski Piotr. Skala Wartości Schelerowskich – SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1998.

Galarowicz Jan. Fenomenologiczna etyka wartości (Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich Von Hildebrand), t. 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1997.

Kość Antoni. „Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym.” W: W służbie wartościom. Red. Ryszard Kamiński, Stanisław Józef Koza, Leszek Skorupa, Kazimierz Święs, 255-262. Lublin: Wydawnictwo Jedność, 1999.

Oleś Piotr. Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu KKW. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1998.

Tischner Józef. „Etyka wartości i nadziei.” W: Dietrich von Hildebrand, Jan Andrzej Kłoczowski, Józef Paściak, Józef Tischner. Wobec wartości, 64–92. Poznań: Wydawnictwo ,,W drodze”, 1984.

www. mow-podglebokie.pl (dostęp 27.12.2017).

www.kul.pl/files/57/wydzial/glab/fenomenologia.pdf (dostęp 15.12.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.24.107
Data publikacji: 2018-07-15 18:42:15
Data złożenia artykułu: 2018-01-01 19:26:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 994
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Grabowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl