Myślenie pojęciowe i rezonujące w Fenomenologii ducha Hegla

Artur Jerzy Jochlik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest problemowi różnicy między myśleniem pojęciowym i rezonującym. Hegel przedstawia kwestię tak, iż mamy jeden schemat myślenia, a nie dwa konkurujące ze sobą. Zasadą filozofii Hegla zawsze pozostaje monizm ontyczny, który wynika z Heglowskiej koncepcji samo-rozwijającego się pojęcia. Wyśledzenie tego rozwoju jest możliwe wraz z po-jawieniem się wiedzy absolutnej (wraz z pojawieniem się w historii idealizmu niemieckiego). Artykuł pokazuje, że nie jest to zadowalająco przedstawione w książce S. Žižka Less than Nothing. Brakuje tam mianowicie podkreślenia wpływu, jaki filozofia Spinoza wywarła na Hegla. Dodatkowo brakuje zaznaczenia wyraźnej granicy między tym, co stanowi myślenie Heglowskie a tym, co poza nie wykracza. Žižek czyta Hegla w ten sposób, że najważniejsze w jego metodzie jest to, co rozdziela, a nie to, co jednoczy: rozsądek, a nie rozum.


Słowa kluczowe


Hegel; Žižek; myślenie pojęciowe; myślenie rezonujące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Harris, Henry. „Hegel’s intellectual development to 1807.” W: The Cambridge Companion to Hegel, red. Frederick Beiser, 45–46. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Harris, Henry. Hegel’s Ladder, I: The Pilgrimage of Reason. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997.

Harris, Henry. Hegel’s Ladder, II: The Odyssey of Spirit. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997.

Hegel, Georg W. F. Fenomenologia ducha. Tłum. Światosław F. Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2010.

Hyppolite, Jean. Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit. Tłum. Samuel Cherniak i John Heckman. Evanston: Northwestern University Press, 1974.

Kainz, Howard. Hegel’s Phenomenology, Part I: Analysis and Commentary. Alabama: The University of Alabama Press, 1976.

Kalkavage, Peter. The Logic of Desire: An Introduction to Hegel’s Phenomenology of Spirit. Philadelphia: Paul Dry Books, 2007.

Kojève, Alexandre. Wstęp do wykładów o Heglu. Tłum. Światosław F. Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.

Lauer, Quentin. A Reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit. New York: Fordham University Press, 1998.

Leško, Vladimír. Filozofia dziejów filozofii: Silne i słabe modele. Tłum. Bogusław Szubert i Dariusz Bęben. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

Loewenberg, Jacob. Hegel’s Phenomenology: Dialogues of the Life of Mind. La Salle: The Open Court Publishing Co., 1965.

Rockmore, Tom. An Introduction to Hegel’s Phenomenology of Spirit. Berkeley: University of California Press, 1997.

Žižek, Slavoj. Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. London: Verso, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.63-93
Data publikacji: 2019-01-22 00:30:39
Data złożenia artykułu: 2018-03-22 16:09:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Artur Jerzy Jochlik

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl