Kryzys kultury wg George'a Steinera

Edyta Barańska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy zagadnienia kryzysu kultury współczesnej. Autorka pyta, czy obecnie kultura znajduje się w kryzysie, a jeśli tak, to dlaczego. Jakie są symptomy tego kryzysu. Odpowiedzi szuka w koncepcji kultury George`a Steinera, który diagnozuje dziś rozpad współczesnego społeczeństwa i załamanie się tradycyjnych wartości Zachodu. Analizy dotyczą głównie pojęcia postkultury, ponieważ Steiner tak właśnie określa stan dzisiejszej kultury. W artykule autorka przybliża zatem i poddaje analizie różne formy tego kryzysu, tłumaczy, na czym polega ów fenomen. Wyjaśnia, za Steinerem, że stan naszej kultury objawia się przede wszystkim w kryzysie słowa, że choć zostaliśmy ukształtowani w na wskroś tekstowej tradycji helleńsko-hebrajskiej to dziś zapominamy o naszym pochodzeniu. Dzisiejsza nauka dąży do formalizacji humanistyki i pomija najważniejszy aspekt naszego człowieczeństwa – zapomina o ludzkiej potrzebie transcendencji, która to właśnie w słowie jest obecna.


Słowa kluczowe


kultura; postkultura; kryzys; transcendencja; tekst; Inny; konsumpcjonizm; egzystencja; język

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu, t. I i II. Tłum. Mariola Szawiel i Daniel Grinberg. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1993.

Bauman, Zygmunt. Nowoczesność i Zagłada, Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

Boyers, Robert. „Steiner’ Holocaust: Politics and Theology.” W: The Wounds of Possibilty: Essays on George Steiner, red. Soeiro Ricardo Gil, 265–285. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012.

Bulira, Waldemar. „Holocaust a tzw. racjonalizacja świata nowoczesnego.” Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMCS III, nr 223 (2008): 57–77.

Chatterley, Catherine. „Language, Humainity, and The Holocaust: The Steinerian Triad.” W: The Wounds of Possibilty: Essays on George Steiner, red. Ricardo Gil Soeiro, 286–300. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012.

Jahanbegloo, Ramin. „Thinking Culture After Auschwitz.” W: The Wounds of Possibilty: Essays on George Steiner, red. Ricardo Gil Soeiro, 301–311. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012.

Kubińska, Olga. „Między słowem a milczeniem. Metajęzyki George Steinera.” Przegląd Poltyczny, 2008, nr 91/92: 192–197.

Kubińska, Olga. „George Steiner – próba zbliżenia.” W: George Steiner, W zamku Sinobrode-go. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury, 163–168. Tłum. Olga Kubińska. Gdańsk: Atex, 1993.

Sagiv, Assaf. „George Steiner’s Jewish Problem.” W: The Wounds of Possibilty: Essays on George Steiner, red. Ricardo Gil Soeiro, 194–213.

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012.

Skarzyński, Ryszard. Intelektualiści a kryzys. Studium myśli politycznej emigracji niemieckojęzycznej, Warszawa: PAN, 1991.

Steiner, George. Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli. Tłum. Olga i Wojciech Kubińscy. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2007.

Steiner, George. Gramatyki tworzenia. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.

Steiner, George, Sharp Roland. „Na ramionach giganta.” Tłum. Adam Lipszyc. Przegląd Poli-tyczny, 2008, nr 91/92: 126–141.

Steiner, George. Nauki Mistrzów. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka, 2007.

Steiner, George. Po wieży Babel. Problem języka i przekładu. Tłum. Olga i Wojciech Kubińscy. Kraków: Universitas, 2000.

Steiner, George. Rzeczywiste obecności. Tłum. Olga Kubińska. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1997.

Steiner, George. W zamku Sinobrodego. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury. Tłum. Olga Kubińska. Gdańsk: Atex, 1993.

Ward, Graham. „George Steiner and The Theology of Culture.” W: The Wounds of Possibilty: Essays on George Steiner, red. Ricardo Gil Soeiro, 214–221. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012.

Ward, Graham. „Heidegger in Steiner.” W: Reading George Steiner, red. Nathan A. Scott, Jr. Ronald Sharp, 180–204, Newcastle upon Tyne: Johns Hopkins Press, 1994.

Szahaj, Andrzej. Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.177-195
Data publikacji: 2019-01-22 00:30:39
Data złożenia artykułu: 2018-08-16 18:20:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 837
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Edyta Barańska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl