Tożsamość a nowoczesność. Recenzja: Jacek Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, PWN, Warszawa 2015, s. 134

Kamil Szymański

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt, Hannah. Kondycja ludzka. Przetłumaczone przez Anna Łagodzka. War-szawa: Wydawnictwo „Aletheia”, 2010.

Dobrowolski, Jacek. Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Harari, Yuval N. Homo Deus: a brief history of tomorrow. New York: Harper Perennial, 2018.

Huizinga, Johan. Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Przetłumaczone przez Maria Kurecka i Witold Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2007.

More, Max, i Natasha Vita-More. The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Hu-man Future. John Wiley & Sons, 2013.

Rousseau, Jean Jacques. „Rozprawa o naukach i sztukach”. W: Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przetłumaczone przez Henryk Elzenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.%25p
Data publikacji: 2019-01-22 00:30:39
Data złożenia artykułu: 2018-09-15 16:44:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamil Szymański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl