Kryzys wartości jako rezultat rozpadu przednowoczesnego społeczeństwa – na przykładzie konwencji miłości romantycznej

Jarosław Barański, Dominik Stosik

Streszczenie w języku polskim


Kryzys wartości jest określany w artykule jako efekt rozpadu społeczeństwa przednowoczesnego i jednocześnie jako rezultat niezdolności współczesności do utrwalenia systemów wartości ze względu na dynamicznie przebiegające zmiany kulturowe. Pretekstem do rozważań jest konwencja miłości romantycznej w społeczeństwie przednowoczesnym, jej rozpad i zanik, ukazując całkowicie odmienną współczesną pozycję jednostki jako podmiotu zarządzającego swoimi emocjami, zdolnościami kompetencjami i – ostatecznie – własnymi wyborami biograficznymi.


Słowa kluczowe


romantyzm; nowoczesność; aksjologia; filozofia kultury

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beck, Ulrich. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

Bourdieu, Pierre. “The forms of capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Edited by John Richardson, 241–258. Westport: Greenwood, 1986.

Broch, Hermann. Die Schlafwandler. Eine Romantrilogie. Bonn: Suhrkamp, VG Bild-Kunst, 2005.

Featherstone, Mike. “Post-bodies, Aging and virtual reality.” In: Images of aging. Cultural Representations of Later Life. Edited by Mike Featherstone, Andrew Wernick, 231–248. London: Routledge, 1995.

Foucault, Michel. La volonté de savoir. Paris: Éditions Gallimard, 1976.

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Oxford: Blackwell Publishers, 1991.

Krasiński, Zygmunt. Listy wybrane, List do Delfiny Potockiej z 14.09.1843. Edited by Tadeusz Pini. Warszawa: Parnas Polski, 1937.

Marquard, Odo. Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam, 1987.

Marquard, Odo. Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam, 1995.

Schulze, Gerhard. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2000.

Shilling, Chris. The Body and Social Theory. London: SAGE Publications, 2005.

Słowacki, Juliusz. Poezje. Kraków: Zielona Sowa, 2003.

Stegemann, Bernd. Lob des Realismus. Berlin: Theater der Zeit, 2015.

Virilio, Paul. “Fahrzeug.” In Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderer Ästhetik. Edited by Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi Paris, Stefan Richter, 47–70. Leipzig: Reclam, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.5-15
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2018-11-21 17:44:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1300
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jarosław Barański, Dominik Stosik

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl