William Faulkner jako pisarz filozoficzny

Iwona Szydłowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje temat filozoficznych aspektów twórczości Williama Faulknera. Pierwsza, krótsza jego część, jest próbą zastanowienia się nad miejscem filozofii w literaturze. Tutaj właśnie przedstawione są różne stanowiska, tak znanych filozofów jak Iris Murdoch, Martha Nussbaum, czy Philip Kitcher. Druga część artykułu koncentruje się na wybranych utworach Faulknera i jest próbą analizy twórczości tego wielkiego powieściopisarza pod kątem jego afiliacji z filozofią. Główną myślą artykułu jest teza, iż powieści Faulknera nie tylko podejmują fundamentalne kwestie filozoficzne, ale wciąż stanowią materiał dla współczesnego namysłu filozoficznego .Choć związek Faulknera z etyką, filozofią języka, metafizyką, czy wreszcie religią jest niezaprzeczalny, ten wątek opracować filozoficzno-krytycznych jego twórczości pozostaje wciąż marginalny. Rzadko kiedy akcentuje się również niezaprzeczalny wkład Faulknera do egzystencjalizmu i estymę, jaką darzyli go chociażby Sartre, czy Camus. Można więc śmiało powiedzieć, że artykuł ten jest próbą przywrócenia (jak nie ustanowienia) należnego Faulknerowi miejsca wśród innych pisarzy podejmujących w swojej twórczości kwestie filozoficzne. 

 

 


Słowa kluczowe


literatura; filozofia; Faulkner; metafizyka; lingwistyka; etyka; religia; egzystencjalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adams, Richard P. “Faulkner’s Use of Motion as Metaphor.” In Readings on William Faulkner. Edited by Clarice Swisher, 54–63. San Diego: The Greenhaven Press, 1998.

Bedell, George C. Kierkegaard and Faulkner: Modalities of Existence. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972.

Blake, Nancy. “The Word as Truth or Delirium: Faulkner’s As I Lay Dying.” Revue belge de philologie et d’histoire, 63, no. 3 (1985): 554–553. DOI: 10.3406/rbph.1985.3513.

Boudraa, Nabil. “William Faulkner and the French-Speaking World.” International Journal of Language and Literature, 2, no. 4 (2014): 109–122. DOI: 10.15640/ijll.v2n4a6.

Brooks, Cleanth. “Five Perspectives in The Sound and the Fury.” In Readings on William Faulkner. Edited by Clarice Swisher, 104–115. San Diego: Greenhouse Press, 1998.

Cavell, Stanley. Disowning Knowledge in Seven Plays of Shakespeare. Massachusetts: Harvard University Press, 2003.

Church, Margaret. Time and Reality: Studies in Contemporary Fiction. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1963.

Cohen, Philip, Fowler Doreen. “Faulkner’s Introduction to The Sound and the Fury.” American Literature, 62, no. 2 (June 1990): 267–283. DOI: 10.2307/2926916.

Cowley, Malcolm. “Introduction.” In The Portable Faulkner, vi–xxxi. New York/London: Penguin Books, 2003.

Faulkner, William and Milton T. Inge. Conversations with William Faulkner. Jackson: University Press of Mississippi, 1999.

Faulkner, William, James B. Meriwether and Michael Millgate. Lion in the Garden: Interviews with William Faulkner. New York: Random House, 1968.

Harrington, Gary. Faulkner’s Fables of Creativity: The Non-Yoknapatawpha Novels. Houndmills, Basingstoke/London: The Macmillan Press, 1990.

Kaufmann, Walter. Existentialism from Dostoevsky to Sartre. London: Penguin Group: England, 2004.

Kegley, Jacquelyne. “The End of the Road: The Death of Individualism.” In Philosophy and Literature. Edited by Allen Phillips Griffiths, 115–135. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Kitcher, Philip. Deaths in Venice: The Cases of Gustav von Aschenbach. New York: Columbia University Press, 2013.

Kleinherenbrink, Arjen. “Time, Duration and Freedom – Bergson’s Critical Move Against Kant.” Diametros, 2014, no. 39: 203–230. DOI: 10.13153/diam.39.2014.572.

Lamarque, Peter and Stein Haugom Olsen. Truth, Fiction, and Literature. A Philosophical Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Murdoch, Iris. “Literature and Philosophy: A Conversation with Bryan Magee.” In Existen-tialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature. Edited by Peter Conradi, 3–30. London: Penguin Books, 1999.

Nussbaum, Martha. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Read, Rupert. “Wittgenstein and Faulkner’s Benjy: Reflections on and of derangement.” In The Literary Wittgenstein. Edited by John Gibson and Wolfgang Huemer, 267–288. London: Routledge, 2004.

Reed, Joseph W. Jr. “Light in August.” In Modern Critical Views: William Faulkner. Edited by Harold Bloom, 63–93. New York/Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1986.

Sartre, Jean-Paul. We Have Only This Life to Live: The Selected Essays of Jean-Paul Sartre, 1939–1975. Edited by Ronald Aronson and Adrian van den Hoven. New York: New York Review Books, 2013.

Sartre, Jean-Paul. Existentialism and Humanism. Translated by Philip Mairet. London: Methuen, 2007.

Skirry, Justin. “Sartre on William Faulkner’s Metaphysics of Time in The Sound and the Fury.” Sartre Studies International 7, no. 2 (2001), 15–43. https://www.jstor.org/stable/23510954 (accessed January 10, 2018).

Slatoff, Walter J. Quest for Failure. Ithaca: Cornell University Press, 1960.

Sontag, Susan and Leland A. Poague. Conversations with Susan Sontag. Jackson: University Press of Mississippi, 1995.

Vickery, Olga W. “Language as Theme and Technique.” In The Novels of William Faulkner: A Critical Interpretation, 266–282. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1964.

Volpe, Edmond L. A Reader’s Guide to William Faulkner. New York: Syracuse University Press, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.305-325
Data publikacji: 2019-01-22 00:30:39
Data złożenia artykułu: 2018-12-08 12:04:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1051
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Iwona Szydłowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl