Metaetyczne podstawy zmiany rozumienia wartości w etyce Petera Singera (w kontekście jego rozważań o wartości życia ludzkiego)

Jakub Synowiec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia metaetyczne podstawy dla możliwości zmiany społecznego postrzegania wartości, w oparciu o analizę prac Petera Singera. Tezą artykułu jest, że Singer stosuje zasadę równego rozważania interesów jako narzędzie oceny proponowanych zmian w wartościach społecznych. Nowatorskim akcentem artykułu jest dostrzeżenie, że niektóre zmiany w rozumieniu wartości życia ludzkiego oraz ich implikacje wynikające z zastosowania zasady równego rozważania interesów w refleksji etycznej, prowadzonej przez filozofa na krytycznym poziomie rozumowania moralnego, nie mogą być popularyzowane jako zasady ma poziomie intuicyjnym, ze względu na zastosowanie zasady równego rozważania interesów na poziomie metaetycznym. 


Słowa kluczowe


Peter Singer; metaetyka; wartość życia; zasada równego rozważania interesów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cahill, Lisa Sowle. “Moral reason, community belonging, and global justice.” In: God, the Good and Utilitarianism: perspectives on Peter Singer, ed. Perry John, 104–124. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Hare, Richard Mervyn. Moral thinking: It’s Levels, Method and Point. Oxford: Oxford University Press, 1981.

McGinn, Collin, “Our duties to animals and the poor.” In: Singer and his critics, ed. Dale Jamieson, 150–161. Oxford: Blackwell, 1999.

Perry, John. “Where did utilitarianism come from.” In: God, the Good and Utilitarianism: perspectives on Peter Singer, ed. John Perry, 15–52. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Preece, Gordon. “The Unthinkable and Unlivable Singer.” In: Rethinking Peter Singer. A Christian Critique, ed. Gordon Preece, 23–67. Downers Groove: Intervarsity Press, 2002.

Singer, Peter, “Chimpanzees are People, too.” In: Ethics in The Real World, ed. Peter Singer, 63–65. Princeton – Oxford: Princeton University Pres, 2016.

Singer, Peter, Helga Kuhse, Stephen Buckle, Karen Dawson, Pascal Kasimba. Embryo Experimentation. Ethical, Legal and Social Issues. New York: Cambridge University Press, 1993.

Singer, Peter. Engaging with Christianity. In: God, the Good and Utilitarianism: perspectives on Peter Singer, ed. John Perry, 53–67. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Singer, Peter. How are we to live? Ethics in an age of self-interest. Oxford-New York: Oxford University Press, 1997.

Singer, Peter. “Moral Experts.” Analysis 32, no. 4 (1972): 115–117.

Singer, Peter. Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Singer, Peter. Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics. New York: St. Martin’s Griffin, 1994.

Singer, Peter. “Sanctity of Life or Quality of Life?.” Pediatrics 72, no. 1 (1983): 128–129.

Singer, Peter, Helga Kuhse. Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Singer, Peter. The Life You Can Save. London: Picador, 2009.

Singer, Peter. The Most Good You Can Do. New Haven and London: Yale University Press, 2015.

Singer, Peter. Writings on an Ethical Life. New York: The Ecco Press, 2000.

Synowiec, Jakub. “Mamy ze sobą coraz więcej wspólnego: Peter Singer i etyka chrześcijańska,” [We have more and more in common: Peter Singer and Christian ethics] an interview. In: Logos i Ethos 2016, no. 42: 155–175.

Young, Shawn. Interview: Peter Singer, https://www.shawnyoung.com/interviews/peter-si Accessed 24.08.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.28.47-64
Data publikacji: 2020-02-14 19:50:37
Data złożenia artykułu: 2019-01-30 11:22:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 271
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jakub Synowiec

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl