Psychologiczne decyzje podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji w kontekście wartości

Ewelina Helena Okoniewska

Streszczenie w języku polskim


Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, jakie wartości wpływają na sytuację osoby podejmującej decyzję o podjęciu rekrutacji w grupie osób aplikujących na dane stanowisko poniżej swoich kwalifikacji. W związku z tak postawionym pytaniem przebadano 302 kandydatów w 11 miastach w Polsce (Lublin, Warszawa, Rzeszów, Lipsko, Poznań, Kielce, Sandomierz, Gorzyce, Opole, Łódź, Krosno). Osoby badane były w wieku od 18 do 45 lat. Badane były osoby, które uczestniczyły w procesie rekrutacji. Wypełniły one kwestionariusz, który w pierwszej części zawierał metryczkę, doświadczenie zawodowe z trzech ostatnich miejsc pracy. W dalszej części znajdował się Kwestionariusz Wartości Schwartza PVQ- R2. Artykuł jest pomocnym źródłem wiedzy na temat opisu profilu kandydata aplikującego poniżej swoich kwalifikacji pod kątem jego wartości. Badania mogą być pomocne dla osób zajmujących się rekrutacją i selekcją personelu lub rozwojem zasobów ludzkich.


Słowa kluczowe


wartości; decyzje; praca poniżej kwalifikacji; wartości Schwartza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adair, John. Podejmowanie decyzji. Warszawa: Studio emKa, 1998.

Bäck, Emma, Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Ola Svenson, Torun Lindholm. „Post‐decision consolidation in large group decision‐making". Scandinavian Journal of Psychology 52, nr 4 (2011): 320–328.

Biela, Adam. Informacja a decyzja. Warszawa: PWN, 1976.

Boxx, Randly, Randall Odom i Mark Dunn. „Organizational Values and Value Congruency and Their Impact on Satisfaction, Commitment, and Cohesion: An Empirical Examination within the Public Sector”. Public Personnel Management 20, nr 2 (1991): 195–205. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/009102609102000207

Cieciuch, Jan. „Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza". Psychologia Społeczna 8, nr 1 (2013): 22–41.

Cieniuch, Jan, Eldad Davidov i Michele Vecchione. „The Cross-National Invariance Proper-ties of a New Scale to Measure 19 Basic Human Values: A Test Across Eight Countries”. Journal of Cross-Cultural Psychology 45, nr 5 (2014): 764–776. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/0022022114527348

Enz, Cathy. „The role of value congruity in intraorganizational Power”. Administrative Science Quarterly 33, nr 2 (1988): 284–304. DOI: https:dx.doi.org/10.2307/2393060

Falkowski, Andrzej i Tadeusz Tyszka. Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.

Flynn, Robert. „Effect of unemployment on depressive affect”. W: Depression and the social environment: Research and intervention with neglected populations, red. Philippe Cappeliez, Robert J. Flynn, 185–217. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1993.

Fraccaroli, Francois. „Stabilité et changement des significations du travail. Une recherche longitudinale sur la transition école-emploi”. Le Travail Humain 57, nr 2 (1994): 145–162.

Fryzeł, Barbara. Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, 2004.

Gollwitzer, Peter. „Implementation intentions: Strong effects of simple plans”. American Psychologist 54, nr 7 (1999): 493–503. DOI: https:dx.doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493

Hartmann, Nicolai. „O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności. Aktualny stan zagadnienia wartości”. W: Z fenomenologii wartości, red. Włodzimierz Galewicz. Kraków: Wydawnictwo PAT, 1988.

Kabaj, Mieczysław. Badanie bezrobocia długotrwałego. Warszawa: IPiSS, 2001.

Kasl, Stanislav, Eunice Rodriguez, Kathryn Lasch. „The impact of unemployment on health and well-being”. Adversity, Stress, and Psychopathology, red. Bruce Dohrenwend, 111–131. New York: Oxford University Press, 1998.

Kozielecki, Józef. Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN, 1975.

Krąpiec, Mieczysław. „Decyzja – bytem moralnym”. Roczniki Filozoficzne 31, nr 2 (1983): 47-65.

Krąpiec, Mieczysław. Ludzka wolność i jej granice. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004.

Newell, Allen, Herbert Simon. Human problem solving. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972.

Oleś, Piotr. Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badanie empiryczne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1989.

Popielski, Kazimierz. „Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej”. W: Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoterapii i logoterapii, red. Kazimierz Popielski, 27–65. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987.

Reich, Robert. Praca Narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Tłum. Lidia Zyblikiewicz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996.

Reykowski, Jan. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN, 1979.

Scheler, Max. Cierpienie, śmierć i dalsze życie. Tłum. Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN, 1994.

Schwartz, Shalom. „Aktywizacja osobistych standardów normatywnych a zachowanie pro-społeczne”. Studia Psychologiczne 15 (1976): 5–33.

Schwartz, Shalom. „An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”. Online Readings in Psychology and Culture 2, nr 1 (2012): 3–20.

Schwartz, Shalom. „Basic human values: theory measurement and applications”. Revue francaise de sociologie 47, nr 4 (2006): 929–968. DOI: https:dx.doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493

Schwartz, Shalom. „Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual human values”. Valores e trabalho (2005): 56–95.

Seligman Clive, Albert Katz. The Dynamics of Value Systems. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Publishers, 1996.

Stachowicz-Stanusch, Agata. Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.

Svenson, Ola. „Differentiation and consolidation theory of human decision making: A frame of reference for the study of pre- and postdecision process”. Acta Psychologica 80, nr 1-3 (1992): 143–168. DOI: 1https://dx.doi.org/0.1016/0001-6918(92)90044-E

Terelak, Jan. Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1993.

Thurow, Lester. Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Tłum. Lech Czyżewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.

Tomkiewicz Anna, Ewa Popławska. „Postawy wartościujące studentów polskich i amerykańskich”. Roczniki Nauk Społecznych XXV, z. 2 (1997): 45–66.

Tyszka, Tadeusz. Decyzje. Perspektywa psychologiczna ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.213-233
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-02-15 12:40:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1403
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewelina Helena Okoniewska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl