Epistemiczna wartość doświadczenia zmysłowego. Wilfrid Sellars versus John McDowell.

Michał Piotr Bochen

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą refleksji nad epistemiczną wartością doświadczenia zmysłowego. Biorąc za przykład pojęciową treść percepcji Johna McDowella, staram się wykazać, że krytyka empiryzmu dokonana przez Wilfrida Sellarsa nie neguje całkowicie sensowności idei fundacjonalistycznej epistemologii. Uważam tym samym, że możliwe jest zrehabilitowanie wartości percepcji w uzasadnieniu wiedzy po przeformułowaniu koncepcji doświadczenia zmysłowego. Jeżeli bowiem przyjmiemy ideę pojęciowej treści percepcji oraz jej konsekwencję w postaci potencjalnej propozycjonalności treści doświadczenia, uda się nam wykazać, że percepcja może wchodzić w racjonalny (a nie wyłącznie przyczynowy) stosunek z przekonaniami żywionymi przez podmiot. To zaś uzasadnia idee fundacjonalistycznej epistemologii zgodnie z którymi, wiedza posiada zewnętrzne oraz epistemicznie wartościowe ugruntowanie.


Słowa kluczowe


John McDowell; Wilfrid Sellars; Empiryzm i filozofia umysłu; Mind and World; pojęciowa treść percepcji; fundacjonalizm; epistemologia; empiryzm; wartość; logiczna przestrzeń racji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alweiss, Lilian S. „Myth of the Given”. W: Mind in World. Essays on John McDowell’s Mind and World, red. Janos Boros, 39–65. Pécs, Hungary: Brambauer, 2005.

Davidson, Donald. „A Coherence Theory of Truth and Knowledge”. W: Subjective, Intersubjective, Objective, red. Donald Davidson, 137–57. Oxford: Clarendon Press, 2001.

Davidson, Donald. „O pojęciu schematu pojęciowego”. Tłum. Jarosław Gryz. W: Empiryzm współczesny, red. Barbara Stanosz, 281–97. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.

deVries, Willem A. i Timm Triplett. Knowledge, Mind and the Given. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 2000.

Evans, Gareth. The Varieties of Reference. New York: Oxford University Press, 1982.

Kant, Immanuel. Krytyka czystego rozumu. Tłum. Roman Ingarden. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001.

McDowell, John. „Avoiding the Myth of the Given”. W: John McDowell: Experience, Norm and Nature, red. Jakob Lingaard, 1–15. Malden: Blackwell Publishing Ltd., 2008.

McDowell, John. „Conceptual Capacities in Perception”. W: Having the World in View. Es-says on Kant, Hegel, and Sellars, 127–47. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

McDowell, John. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

McDowell, John. „Why is Sellars Essay Called „Empiricism and Philosophy of Mind”. W: Empiricisim, Perceptual Knowledge, Normativity, and Realism, red. Willem A. deVries, 9–32. Oxford: Oxford University Press, 2009.

O’Shea, James R. „On the Structure of Sellar’s Naturalism with a Normative Turn”. W: Empiricisim, Perceptual Knowledge, Normativity, and Realism, red. Willem A. deVries, 188–210. Oxford: Oxford University Press, 2009.

O’Shea, James R. Wilfrid Sellars: Naturalism with a Normative Turn. Cambridge: Polity Press, 2007.

Quine, Willard Van Orman. Z logicznego punktu widzenia. Tłum. Barbara Stanosz. Warszawa: PWN, 1969.

Rorty, Richard. Filozofia a zwierciadło natury. Tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: Spacja: Fundacja Aletheia, 1994.

Sellars, Wilfrid. „Empiryzm i filozofia umysłu”. Tłum. Jarosław Gryz. W: Empiryzm współczesny, red. Barbara Stanosz, 173–257. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu War-szawskiego, 1991.

Sellars, Wilfrid. „Philosophy and the Scientific Image of Man”. W: In the Space of Reasons. Selected Essays of Wilfrid Sellars, red. Kevin Scharp i Robert B. Brandom, 369–411. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Westphal, Keeneth R. „Contemporary Epistemology: Kant, Hegel, McDowell”. W: John McDowell: Experience, Norm, and Nature, red. Jakob Lindgaard, 124–152. Malden: Blackwell Publishing Ltd., 2008.

Woleński, Jan. Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.191-211
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-02-17 12:17:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Michał Piotr Bochen

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl