Wielorakie aspekty piękna i brzydoty w architekturze

Henryk Benisz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak, red. Piękno w architekturze: tradycja i współczesność. Koncepcje. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018.

Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak, red. Piękno w architekturze: tradycja i współczesność. Realizacje. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018.

Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak, red. Beauty in architecture: tradition and contemporary trends. Concepts. Translated by AGIT Translations. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018.

Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak, red. Beauty in architecture: tradition and contemporary trends. Implementations. Translated by AGIT Translations. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.235-244
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-03-25 14:26:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Henryk Benisz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl