Okrucieństwo mobbingu – szkic do analizy zjawiska

Alen Sierżęga

Streszczenie w języku polskim


Zasadność pytań o okrucieństwo we współczesnych zachodnich społeczeństwach ujawnia się szczególnie w przypadku problemu tortury psychicznej, jaką jest mobbing. Pozostający na uboczu rozważań o okrucieństwie, traktowany jedynie jako dysfunkcja szkodząca interesom organizacji, ciągle jest zjawiskiem słabo dostrzegalnym. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie mobbingu w świetle rozważań dotyczących natury okrucieństwa, które choć zmienia
formy nie przestaje być stale obecną dyspozycją.

Słowa kluczowe


okrucieństwo; mobbing; molestowanie moralne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amsterdamski S., Przedmowa [w:], Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Ł. Jurasz-Dudzik, Wydaw. Sic!, Warszawa 2002.

Bechowska-Gebhardt A. i Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.

Biblia Tysiąclecia, Wydaw. Pallottinum, Poznań 2005.

Bielawski M.Z., Nie mów mi nic miłego, tłum. W. Chudoba, „Gazeta Wyborcza”, 6 czerwca 2012, nr 131, „Duży Format” nr 22/980.

Bielawski M. Z., Godność tracisz w pracy, tłum. W. Chudoba, „Gazeta Wyborcza”, 14 czerwca 2012, nr 137, „Duży Format” nr 23/981.

Cesarani D., Eichmann: jego życie i zbrodnie, tłum. J. Lang, Wydawnictwo „Replika”, Zakrzewo 2008.

Chomczyński P., Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.6.91
Data publikacji: 2015-07-07 01:14:30
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 17:04:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 393
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Alen Sierżęga

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl