Rozumienie życia doczesnego i śmierci w źródłach islamskich – Koranie i hadisach

Tomasz Stefaniuk, Karolina Domańska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest omówienie podstaw islamskiej eschatologii i soteriologii, a szczególnie rozumienia życia doczesnego oraz śmierci w Koranie i hadisach. Teksty źródłowe islamu określają Boga jako Stwórcę świata i Pana wszelkiego stworzenia, co z kolei oznacza wiarę w całkowitą zależność człowieka od Boga. Według islamu człowiek to przede wszystkim podmiot działań moralnych. Zostanie on po swej śmierci rozliczony z wyborów, których dokonał w życiu doczesnym, pojmowanym jako tymczasowy okres próby. Ci ludzie, z których Bóg będzie zadowolony, zostaną wynagrodzeni wiecznym przebywaniem w rajskich ogrodach, tych zaś, na których Bóg będzie zagniewany,
obejmie kara Gehenny.

Słowa kluczowe


islam; muzułmanie; islamski; muzułmański; Koran; sunna; hadisy; Muhammad; Mahomet; eschatologia; soteriologia; religioznawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Byrne M., The Names of God in Judaism, Christianity and Islam. A Basis for Interfaith Dialogue, Continuum, London 2011.

Czterdzieści hadisów Qudsi, red. K. Ahmad, M. Ahmad, Wydawnictwo Ligi Muzułmańskiej w RP, Białystok 2005.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1–2, Dialog, Warszawa 2002.

Dziekan M. M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Verbinum, Warszawa 1997.

Encyclopedia of Islam (Encyclopedia of World Religions), red. J. E. Campo, J. G. Melton, Facts on File , New York 2009.

Gulevich T., Understanding Islam and Muslim Traditions, Omnigraphics Inc., Detroit 2004.

Ibn al-Qayyim, Podróż duszy po śmierci, Wydawnictwo SSM, Białystok 2001

Issa A. A., Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija, Wydawnictwo SSM, Białystok 1999.

Khan M. G., Young Muslims, Pedagogy and Islam. Contexts and Concepts, Policy Press, Bristol 2013.

Koran (w tłum. J. Bielawskiego), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Leaman O., The Qur’an: An Encyclopedia, Routledge, New York 2006.

Morgan D., Essential Islam. A Comprehensive Guide to Belief and Practice, Greenwood Publishing Group, California 2010.

Ramadan H. M., Understanding Islamic Law. From Classical to Contemporary, AltaMira Press, Oxford 2006.

Saeed A., Islamic Thought. An Introduction, Routledge, London–New York 2006.

Sarwa A., Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia islamu, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2003.

Shariff M. M., Philosophical Teachings of the Qur’an, [w:] A History of Muslim Philosophy with Short Accounts of Other Disciplines and the Modern Renaissance In Muslim Lands, red. M. M. Shariff, t. 1, Harrassowitz, Wiesbaden 1963.

Stefaniuk T., Filozofia islamska – kreacjonizm czy emanacjonizm?, [w:] Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, Fundacja Lubelska Szkoła ilozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2008, s. 247- 271.

Stefaniuk T., Teologiczne aspekty koncepcji bliźniego w islamie – obrazy innowiercy i współwyznawcy, [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński, Wydawnictwo MSKK, Białystok 2010, s. 29–44.

Turner C., Islam. The Basics, Routledge, New York 2006.

Wright R., Proving It. Eschatology That Makes Sense in Four Research Reports, WingSpan Press, Livermore 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.6.121
Data publikacji: 2015-07-07 01:14:31
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 18:24:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Tomasz Stefaniuk, Karolina Domańska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl