Filozofia religii. Współczesne horyzonty

Janusz Dobieszewski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą określenia relacji między religią a filozofią, ze szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnie inspirującego związku – gdy religia motywuje metafizyczność filozofii, a filozofia chroni religię przed fanatyzmem. Towarzyszy temu refleksja nad jednostronnym wiązaniem religii z konserwatyzmem politycznym oraz krótkie zdanie sprawy z tendencji postsekularnej w dwudziestowiecznym spojrzeniu na religię.

Słowa kluczowe


filozofia; religia; metafizyka; postsekularyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, „Korporacja Ha!art”, Kraków 2007.

Dumery H., Problem Boga w filozofii religii, tłum. I. Kania, Znak, Kraków 2004.

Gilson E., Bóg i filozofia, tłum. M. Kochanowska, PAX, Warszawa 1961.

Habermas J., Wierzyć i wiedzieć, [w:] J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Karski K., Teologia protestancka XX wieku, WP, Warszawa 1971.

Kowalczyk S., Filozofia Boga, KUL, Lublin 2001.

Otto R., Świętość, tłum. B. Kupis, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

Welte B., Filozofia religii, tłum. G. Sowiński, Znak, Kraków 1996.

Wolniewicz B., O istocie religii, [w:] B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, UW, Warszawa 1993.

Zdybicka Z., Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, TN KUL, Lublin 1993.

Zienkowskij W. W., Istorija russkoj fiłosofii, t. 1–2, EGO, Leningrad 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.9
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 19:20:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 95
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Janusz Dobieszewski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl