Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa

Halina Rarot

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione poglądy Mikołaja Bierdiajewa w perspektywie personalistycznej. Zazwyczaj rosyjskiego myśliciela nazywa się, zwłaszcza w recepcji zachodniej, religijnym egzystencjalistą (obok Lwa Szestowa). W artykule wykazuję, że nie jest to w pełni uzasadnione. W egzystencjalizmie punktem wyjścia jest jednostka, w personalizmie jest nim natomiast wspólnotowa, relacyjna osoba. W konkluzji stwierdzam, że myśleniu Bierdiajewa bliżej jest do dialogizmu (personalistycznego), niż do egzystencjalizmu.

Słowa kluczowe


osoba; personalizm; rosyjski personalizm; dialektyka indywidualizmu; cywilizacja personalistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barth G., Pojęcie i rozwój personalizmu, www: polski-personalizm.pl [07.03.2013].

Bierdiajew M., Niewola i wolność człowieka, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2003.

Bierdiajew M., O naznaczenii czełowieka, Riespublika, Moskwa 1993.

Bierdiajew M., Zarys metafizyki eschatologicznej, tłum. W., R. Paradowscy, Antyk, Kęty 2004.

Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002.

Bocheński J. M, ABC tomizmu, Veritas, Londyn 1950 (także „Znak” 1950, nr 5).

Filozofia XX wieku, t. 1–2, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.

Flewelling R. T., Studia personalizmu amerykańskiego, „Personalizm” 2004, nr 6.

Gacka B., Personalizm amerykański, RW KUL, Lublin 1996.

Gacka B., Prezentacja personalizmu, „Personalizm. Prawda, dobro, piękno” 2001, nr 1.

Istorija fiłosofii: Zapad, Rossija, Wostok, red. N. W. Motroszyłowa, A. M. Rutkiewicz, Kniga czetwiortaja: Fiłosofija XX wieka. Piersonalizm, Wyd. Grieko-łatinskij kabiniet J. A. Sziczalina, Moskwa 2000.

Łosskij M. O., Soczynienija, Prawda, Moskwa 1990.

Łosskij M. O., [w:] Encykłopiedija Kolera, Otkrytoje obszczestwo, Moskwa 2000; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/ [12.03.2013.].

Miś A., Filozofia współczesna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Munier E., Manifiest piersonalizma, pieriew. W. M. Wołodin, Riespublika, Moskwa 1999.

Mysliwczenko A. G., Był li Bierdiajew egzystencjalistom?, [w:] Metamorfozy swobody: spadszczyna Bierdiajewa w suczasnomu dyskursi (do 125-riczczja z dnia narodżennia M. O. Bierdiajewa), Parapan, Kijiw 2003.

Russkaja fiłosofija. Słowar pod obszczej riedakcyej M. A. Maslina, Riespublika, Moskwa 1995.

Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008.

Ware K., Człowiek jako Ikona Trójcy Świętej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Białystok 1993.

Wołkogonowa O. D., Bierdiajew. Intielektualnaja biografija, philosophy. ru/library/volk/berd.html [13.04.2013].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.87
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 22:13:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Halina Rarot

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl