Idee wolności i harmonii w pedagogice filozoficznej w epoce rewolucji rosyjskich

Natalia Daniłkina

Streszczenie w języku polskim


Rozważania zawarte w artykule skupiają się na okresie historycznym obejmującym przedział od końca XIX w. do lat dwudziestych XX w., kiedy w Rosji zakończyła się wojna domowa. Przez jakiś czas charakterystycznym dla ówczesnej pedagogiki zjawiskiem była szeroka dyskusja nad zasadami wolnego wychowania, nawiązującymi do pewnych tradycji filozoficznych oraz do wzorców praktycznych (tj. organizacji szkół, zarówno na Zachodzie, jak w Rosji). W niektórych przypadkach (L. N. Tołstoj, K. N. Wentzel) idea wolności – w teorii i praktyce wychowania – wiązała się ściśle z ideą harmonii, rozumianą jako jedność pierwiastka indywidualnego z całością świata.


Słowa kluczowe


wolność; harmonia; wolne wychowanie; filozofia edukacji; rewolucja rosyjska; Tołstoj; Wentzel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Engels F., Zasady komunizmu, [w:] K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.

Giessen S. I., Istorija russkoj pedagogiki w XX wiekie, [w:] tenże, Pedagogiczeskije soczinienija, red. E. G. Osovskij, M. B. Bogusławski, O. E. Osowskij, Typ.„Krasnyj Oktyabr'”, Saransk 2001.

Iwanow E. W., Fenomen swobody w pedagogike, NovGU im. Jarosława Mudrogo, Weliki Nowgorod 2002.

Kaptierew P. F., Pedagogiczeskaja psichologija, wyd. 3, Zemlya, Sankt-Peterburg 1914.

Kaptieriew P. F., Istorija russkoj pedagogii, wyd. II, typ. W. Bezobrazow i Ko, Petrograd 1915, s. VII–XXI.

Kot S., Historia wychowania. Reformy szkolne, t. II, Żak, Warszawa 1994.

Kropotkin P. A., Etyka, Politizdat, Moskwa, 1991.

Programma rossijskoj kommunisticzeskoj partii (bolszewikow), 1919.

Rozanow W. W., Sumierki proswieszczenija, Pedagogika, Мoskwa 1990.

Sołowjow W. S., O duchownoj własti w Rossii (artykuł z 1881 roku), [w:] tenże, Sobranije soczinienij, reprint, t. 3, PAIMS, Мoskwa 1992.

Tołstoj L. N., Mysli o wospitanii, [w:] Połnoje sobranije soczinienij, t. 14, P.I. Biriukow (red.), Izd. I. D. Sytina, Мoskwa 1913.

Tołstoj L. N., O żyzni, Izd. A. Tchertkoff, Moskwa 1913.

Tołstoj L. N., O wospitanii, Połnoje sobranije soczinienij: w 90 t., Мoskwa–Leningrad 1928–1958, t. 38.

Wentzel K. N., Bor’ba za swobodnuju szkołu, [w:] Swobodnoje wospitanije i obrazowanije, I. Gorbunow-Posadow (red.), Nr 6, Typ. torg. domа A. P. Pieczkowskij, P. A. Boulanger i Ko, Moskwa 1906.

Wentzel K. N., Etika i pedagogika tworczeskoj licznosti, t. 2: Etika tworczeskoj licznosti, Knigoizdatelstwo K. I. Tichomirowa, Moskwa 1912.

Wentzel K. N., Etika i pedagogika tworczeskoj licznosti, t. 1: Etika tworczeskoj licznosti, Knigoizdatelstwo K. I. Tichomirowa, Moskwa 1911.

Wentzel K. N., Nowyje puti wospitanija i obrazowanija dietiej, Knigoizdatelstwo K. I. Tichomirowa, Moskwa 1910.

Wentzel K. N., Zamietki o kosmiczeskom wospitanii, [w:] Swobodnoe wospitanie. Sbornik izbrannych trudov, red. L. D. Filonenko, А.P.О., Moskwa 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.115
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 22:37:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 65
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Natalia Daniłkina

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl