Autentyczność i wola: krytyczna analiza José Ortegi y Gasseta filozofii edukacji

Jose Maria Ariso

Streszczenie w języku polskim


W artykule wskazuję, że filozofia edukacji José Ortegi y Gasseta powiązana jest z imperatywem autentyczności, który rozciąga on na instytucje edukacyjne, nauczycieli, a przede wszystkim na samych uczniów. Poza przedstawieniem głównych złożeń filozofii edukacji Ortegi, poddają ją krytycznej analizie, która pozwala zrozumieć jej mocne i słabe strony, a także wskazać jej możliwe praktyczne wykorzystanie w nauczaniu. W szczególności, krytykuję sposób, w jaki wczesna filozofia Ortegi proponuje osiąganie autentyczności przez kategorie „okoliczności” i „decyzji”, co wytwarza mi optymalną pozycję, aby przeanalizować to, co Ortega uważał za konstytutywną tragedię pedagogiki oraz misję, jaką wyznaczył on uniwersytetowi. Gdy idzie o późniejszą filozofię Ortegi, badam jego propozycję, by osiągać autentyczność poprzez słuchanie głosu swego powołania – wywodliwego z każdego indywidulanego przekonania – by później wyjaśnić, w jaki sposób pomagać uczniom w uświadomieniu sobie ich własnych przekonań. Na koniec wyjaśniam, dlaczego zgadzam się z Ortegą, że szczęście uczniów związane jest w dużej mierze z tym, w jakim stopniu są oni zgodni z samymi sobą lub z własnymi przekonaniami.


Słowa kluczowe


Ortega y Gasset; pedagogika; autentyczność; samoświadomość; wybór; przekonanie; powoła-nie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ariso, José María. “Learning to Believe: Challenges in Children’s Acquisition of a World-picture in Wittgenstein’s On Certainty.” Studies in Philosophy and Education 34, no. 3 (2015): 311–325.

Ariso, José María. “Some variations of the certainty of one’s own death.” Linguistic and Philosophical Investigations 2015, no. 14: 82–96.

Ariso, José María. “Can Certainties Be Acquired at Will? Implications for Children’s Assimilation of a World-picture.” Journal of Philosophy of Education 50, no. 4 (2016): 573–586.

Ariso, José María. “Counterwill and logical priority over ideas: Two constituents of our basic convictions.” In Rationality Reconsidered. Ortega y Gasset and Wittgenstein on Knowledge, Belief, and Practice, eds. Astrid Wagner, José María Ariso, 201–214. Berlin and Boston: De Gruyter, 2016.

Barnett, Ronald. “Constructing the university: Towards a social philosophy of higher education.” Educational Philosophy and Theory 49, no. 1 (2017): 78–88.

Cuadrado, Miguel Martínez. La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid: Alianza, 1983.

Curtius, Ernst Robert. „Spanische Perspektiven.” Die neue Rundschau 1927, no. 35: 1229–1247.

Dobson, Andrew. An Introduction to the Politics and Philosophy of José Ortega y Gasset. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

González, Pedro Blas. Human Existence as Radical Reality: Ortega y Gasset’s Philosophy of Subjectivity. St Paul, MN: Paragon House, 2005.

Graham, John T. A Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset. Columbia and London: University of Missouri Press, 1994.

La Rubia, Francisco. “Configurations of German and Spanish Intellectual History and Aesthetics. Goethe, Novalis, Ortega y Gasset, and Unamuno.” In The Lion and the Eagle. Interdisciplinary Essays on German-Spanish Relations over the Centuries, ed. by Conrad Kent, Thomas Wolber, Cameron Hewitt, 273–289. New York and Oxford: Berghahn Books, 2000.

McVeigh, Francis Joseph. Comparative Analysis of Ortega y Gasset’s and Herbert Marcuse’s Theories of Social Change. Ann Arbor: University Microfilms, 1970.

Moberly, Walter. The Crisis in the University. London: SCM Press, 1949.

Ortega, José. “Pidiendo un Goethe desde dentro.” In José Ortega, Obras completas, vol. V, 120–142. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2006.

Ortega, José. “Principios de Metafísica según la razón vital.” In José Ortega, Obras completas, vol. VIII, 555–560. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2008.

Ortega, José. “Idea del teatro.” In José Ortega, Obras completas, vol. IX, 825–855. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2009.

Ortega, José. “El hombre y la gente.” In José Ortega, Obras completas, vol. IX, 281–440. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2009.

Ortega, José. “Meditaciones del Quijote.” In José Ortega, Obras completas, vol. I, 747–828. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2012.

Ortega, José. “El tema de nuestro tiempo.” In José Ortega, Obras completas, vol. III, 559–654. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2012.

Ortega, José. “La deshumanización del arte.” In José Ortega, Obras completas, vol. III, 847–878. Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2012.

Ortega, José. “La pedagogía social como programa político”. In José Ortega, Obras Completas, vol. II, 86–102. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “Misión del bibliotecario.” In José Ortega, Obras Completas, vol. V, 348–371. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “La pedagogía de la contaminación.” In José Ortega, Obras Completas, vol. VII, 685–691. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “Misión de la Universidad.” In José Ortega, Obras Completas, vol. IV, 531–570. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “Ideas y creencias.” In José Ortega, Obras Completas, vol. V, 657–686. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “La rebelión de las masas.” In José Ortega, Obras Completas, vol. IV, 349–530. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “En torno a Galileo.” In José Ortega, Obras Completas, vol. VI, 371–508. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “Historia como sistema.” In José Ortega, Obras Completas, vol. VI, 45–133. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Ortega, José. “La estrangulación de Don Juan.” In José Ortega, Obras Completas, vol. V, 379–386. Barcelona and Madrid: Taurus and Fundación Ortega y Gasset, 2017.

Raley, Harold. José Ortega y Gasset: Philosopher of European Unity. Alabama: The University of Alabama Press, 1971.

Schoellner, Karsten. “The Life and Logic of Our Beliefs.” In Rationality Reconsidered. Ortega y Gasset and Wittgenstein on Knowledge, Belief, and Practice, ed. by Astrid Wagner, José María Ariso, 141–170. Berlin and Boston: De Gruyter, 2016.

Smith, Rex. Microfilm Reel 20 of the Ortega y Gasset archive at the Library of Congress. Newsweek, 1940.

Taylor, Charles. “What Is Human Agency.” In Charles Taylor, Human Agency and Language, 15–44. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Wittgenstein, Ludwig. On Certainty. Oxford: Blackwell, 1997.

Wyatt, John. Commitment to Higher Education. Seven West European Thinkers on the Essence of the University: Max Horkheimer, Karl Jaspers, F. R. Leavis, J.H. Newman, José Ortega y Gasset, Paul Tillich, Miguel de Unamuno. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press, 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.28.233-253
Data publikacji: 2020-02-14 19:50:37
Data złożenia artykułu: 2019-11-12 04:17:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 729
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jose Maria Ariso

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl