Koncepcja „boga ułomnego” i jej warianty w wybranych utworach Stanisława Lema

Marcin Jerzy Kochanowski

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisuję występującą w twórczości Stanisława Lema koncepcję „boga ułomnego” oraz różne jej warianty występujące w wybranych jego powieściach i opowiadaniach. Zgodnie z nią, bóg ten jest istotą pozbawioną atrybutów wszechmocy i wszechwiedzy, która nie zajmuje odrębnej, transcendentnej sfery bytu, lecz uwikłany jest w świat i materię, pozostając ograniczony przez ów świat, a także przez stworzone przez siebie byty, odkrywając stopniowo owe ograniczenia. Nadto poddaję krytycznej analizie poglądy komentatorów twórczości pisarza na temat omawianej koncepcji.


Słowa kluczowe


Stanisław Lem; Filozofia; Literatura; powieść; bóg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jarzębski, Jerzy. „Literackie przygody rozumu. O eseistyce Stanisława Lema”. W: Polski esej. Studia. Red. Marta Wyka, 88–90. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, 1991.

Jarzębski, Jerzy. Wszechświat Lema. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.

Lem, Stanisław. Dzienniki Gwiazdowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.

Lem, Stanisław. Dzienniki gwiazdowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.

Lem, Stanisław. Śledztwo. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969.

Płaza, Maciej. O poznaniu w twórczości Stanisława Lema. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

Smuszkiewicz, Antoni. Stanisław Lem. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 1995.

Szpakowska, Małgorzata. Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie, 1996.

Życiński, Józef. Transcendencja i naturalizm. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.29.139-151
Data publikacji: 2020-08-24 01:08:45
Data złożenia artykułu: 2019-11-14 13:38:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 289
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Jerzy Kochanowski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl