Uzasadnienie etyki dzisiaj

Peter Knauer SJ

Streszczenie w języku polskim


Wolność jest kierowana przez poznanie. Poznaję jakieś dobro i mogę do niego dążyć, bo jest dobrem lub je odrzucić, bo jest tylko jakimś dobrem. Wybór pośród większej liczby dóbr jest już na tym oparty. „Samo w sobie złe” może być tylko takie działanie, które bez „odpowiedniej racji” powoduje szkodę lub na nią przyzwala. Racja działanie nie jest odpowiednia” wtedy, gdy działanie – w dłuższej perspektywie i w kontekście całej rzeczywistości – podkopuje wartość, do której dąży. Szkoda jest wtedy „przedmiotem”, którego się chce w tym działaniu. Jeśli od „przedmiotu” działania odróżnia się „zamiar”, to w rzeczy samej chodzi o „przedmiot” drugiego działania, które chcemy dodatkowo umożliwić pierwszym działaniem. „Okoliczności” określają tyko w sposób ilościowy, w jakiej mierze działanie jest dobre lub złe.


Słowa kluczowe


etyka; wolność; „samo w sobie złe”; gospodarka rabunkowa; kontrproduktywność; fontes moralitatis (przedmiot; zamiar; okoliczności); jedno działanie; związek działań

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Brak bibliografii
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.9
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:49
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 03:02:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 388
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Deutsch) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Peter Knauer SJ

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl