Autor - szczegóły

Nobis, Adam, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Globalizacji, Pracownia Studiów Globalnych